Prøv avisen

Alternative fakta

Kortlægning af fup og fakta i alternativ behandling ønskelig

DET STORE SPØRGSMÅL er: "Virker det, eller virker det ikke?" Det er imidlertid lige præcis det spørgsmål, man ikke får svar på i den frivillige registreringsordning, som siden i efteråret omfatter alternative behandlere. Registreringen er ingen autorisation, og der stilles ikke krav til dokumentation for en effekt af behandlingen. Registreringen er et udtryk for, at de pågældende behandlere har et minimum af uddannelse inden for deres område, og at utilfredse kunder har adgang til at klage over behandlingen.

Ordningen er altså hverken fugl eller fisk – noget og ingenting, som den presseansvarlige i en af de registrerede foreninger udtrykker det i dagens avis. De alternative behandlere håber naturligvis på, at ordningen er første skridt i retning af en egentlig autorisation, der så også kan gøre deres behandlingsform til en del af det danske sundhedsvæsen med alt, hvad det indebærer af offentlige tilskud til behandlingen, Statens Uddannelsesstøtte til uddannelsen og så videre. Kritikerne af ordningen advarer omvendt mod, at alene registreringen kan opfattes som en statslig blåstempling af en behandling uden dokumenteret effekt.

FALSK TRYGHED kan blive resultatet af denne registreringsordning, der i sin intention for så vidt er god nok. Bestræbelsen er at få et vist hold på den jungle af alternative behandlere, der tæller alt fra zoneterapeuter til healere. Det er der brug for. Den seneste undersøgelse af området viser, at hele 45 procent af alle danskere på et tidspunkt har været hos en alternativ behandler. Måske ud fra en forestilling om, at "gavner det ikke, så skader det ikke", som konen messede, da hun rørte i gryden med urter.

Selv om Danmark er et land med en stærk naturvidenskabelig tradition, lever der altså samtidig i bedste velgående noget, man kunne kalde en folketro på behandlinger, hvis effekt ikke er dokumenteret. Det er behandlinger, som – måske, måske ikke – virker, men som ikke er underlagt de skrappe krav om dokumentation, som helt berettiget gælder i det offentlige sundhedsvæsen. Hvor man så omvendt taler et sprog om dokumentationen, som ikke forekommer eksistentielt omsætteligt i forhold til den enkeltes situation: Hvad siger procenter, sandsynligheder og risikovurderinger i forhold til "min" sygdom, min udsigt til helbredelse?

HYGGETERAPEUTISK EFFEKT er der givet en hel del af i det alternative behandlermiljø, i et omfang så også det etablerede sundhedssystem nyder godt af det. Lidt forebyggende zoneterapi for kundens egen regning er formentlig rundt omkring med til at skabe tid i lægekonsultationen.

Problemet er selvfølgelig, at også mennesker med alvorlige sygdomme søger alternativ behandling, mennesker med en vital interesse i at vide, hvad der er fakta eller folketro. De mennesker lader man i stikken med en halvhjertet registreringsordning. Politikere og sundhedsmyndigheder bør følge ordningen nøje, så den ikke bliver den "kritikløse propagandamaskine", en belgisk ekspert har advaret mod – og så i øvrigt arbejde på en reel kortlægning af, hvad der er fup eller fakta i den alternative behandling.

bl