Børneporno

SEKSUELLE OVERGREB mod børn er utilladelige og utilgivelige. Det er de fleste heldigvis enige om. Det er et af de få tabuer, vi ikke ønsker overskredet. Derfor har Danmark også fornuftigvis en lov, der forbyder sådanne overgreb, ligesom det er forbudt at producere og sælge børnepornografi, hvor rigtige børn må lægge krop til overgrebene. I øjeblikket undersøger et udvalg under regeringen, om straffelovens bestemmelser om børneporno skal udvides. Noget af det, der diskuteres i den forbindelse, er de former for børneporno, som en avanceret computerteknologi har muliggjort. De meget livagtige animationer er fiktion og derfor ikke omfattet af forbuddet mod børnepornografi. Per Schultz Jørgensen, Børnerådets allestedsnærværende formand, har, som man kan læse i dagens avis, opfordret til et totalforbud mod børnepornografi, der også skal omfatte fiktionen. Det lyder jo enkelt og ligetil. Men det er også at gøre sig sagen for enkel. Målet er i så tilfælde ikke at beskytte børn mod overgreb. Det er nemlig langtfra sikkert, at anima-tionerne virker i retning af at øge antallet af seksuelle overgreb på børn. Det modsatte kan også være tilfældet, og så gør et forbud mod fiktionen i realiteten langt mere skade end gavn. Et andet aspekt er hensynet til ytringsfriheden og den kunstneriske frihed. At tie en perversion ihjel, hvad enten den er seksuel eller politisk, virker som regel stik mod hensigten. Og selv om man blandt producenterne af den fiktive børneporno næppe finder de store kunstnere, er det en glidebane af rang at forbyde bestemte former for fiktion. Hvor går grænsen; skal Vladimir Nabokovs roman »Lolita« forbydes ved lov? Det er en glidebane, som ikke er farbar, hvilket autoritære og totalitære regimers lister over forbudt litteratur tydeligt vidner om. Der er absolut ingen grund til at holde hånden over folk, der begår seksuelle overgreb mod børn eller tjener penge på formidling af sådanne overgreb. Derfor må man også håbe, at der sker stramninger, når Folketinget til efteråret tager spørgsmålet op. Det virker for eksempel ikke indlysende, at det er forbudt at producere og distribuere rigtig børneporno, men at man ikke kan ramme det marked, der gør produktion og distribution attraktiv. Forbyd besiddelse af børnepornografi og styrk den politimæssige indsats mod overgrebene, der i stigende grad formidles via Internet. Men lyt ikke til Børnerådets formand, når han vil lægge sin klamme hånd på fiktionen. bl