Befriende klar tale om flygtninge

Flygtningekatastrofen gør det påkrævet at se realiteterne i øjnene

Kerrin Linde, udenlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
Kerrin Linde, udenlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.

Når en mand som Andreas Kamm direkte advarer om, at ”vi står over for et decideret ragnarok-scenarium” på grund af de rekordstore flygtningestrømme til Europa, er det værd at lytte efter.

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær har om nogen fingrene nede i materien efter at have arbejdet med området i over 30 år, så hans indtrængende appel om gennemarbejdede løsninger og fælleseuropæisk fodslag bør tages alvorligt.

En mand, der i årevis har talt flygtningenes sag i den offentlige debat, kan næppe stemples som en strammer, som vil mure Europa inde. Samtidig er det kærkomment og gavnligt for Dansk Flygtningehjælps omdømme, at Andreas Kamm ikke bare vil åbne sluserne, men faktisk forsvare det danske velfærdssamfund, som vi kender det i dag.

Det er ikke første gang, at generalsekretæren opfordrer politikerne til at se sandheden i øjnene om denne vor tids største udfordring, hvor håbet om et bedre liv sender tusinder og atter tusinder ud på en folkevandring fra syd til nord.

Når han tidligere har talt om en historisk flygtningekrise og også for år tilbage fældede en dødsdom over Dublin-forordningen, efter hvilken en asylsøger skal have sin sag behandlet i det europæiske land, vedkommende først sætter sin fod i, talte han nærmest for døve øren.

Men hans retorik er med rette blevet skærpet, nu da alle kan se, at asylsystemet er brudt sammen. Flygtningestrømmen til EU ser ud til at blive tredoblet i år. Flere end 2000 mennesker er i årets første otte måneder druknet på deres færd over Middelhavet, i Tyskland bliver flygtninge nærmest dagligt udsat for hadske angreb, og myndighederne i Ungarn og Makedonien griber til drastiske midler som at sætte tåregas og militær ind mod menneskemasserne ved deres grænser.

Andreas Kamm har heller ikke nogen grydeklar løsning på krisen i støbeskeen. Men han har ret i, at der er behov for nytænkning i EU og FN. Både politikere og organisationer bør tage de langsigtede briller på og tænke i helhedsløsninger - til vores egen og flygtningenes bedste.

Informationskampagner, mere støtte i nærområderne eller grænsemure kan hver for sig ikke sætte en stopper for den nye folkevandring, ligesom et nyt tysk-fransk forslag om at oprette fælles modtagecentre i de sydeuropæiske EU-lande kun kan være et lille skridt på vejen. Men med den klare tale fra Andreas Kamm og andre humanitære topfolk er der i det mindste åbnet op for en realistisk tilgang til det mest presserende europæiske problem i dette århundrede. ker