Bevar fritagelsen

Skatteministeriet fortjener ros for at udfordre EU-Kommissionen

DEN DANSKE REGERING har netop besluttet at gå imod EU-Kommissionens påbud om at fjerne de almennyttige foreningers momsfritagelse. Skatteministeriet har i et notat til Folketingets Europa- og Skatteudvalg ganske enkelt afvist, at de danske regler strider imod EUs direktiver på området, der omhandler konkurrenceforvridning.

Sagen er langt fra slut med ministeriets notat, og den kan sagtens trække i langdrag og ende med at skulle afgøres ved EF-domstolen. Hvor Danmark tidligere var den artige duks i EU, er der i denne sag som i andre sager tilsyneladende en ny dansk appetit på at udfordre EU og kommissionens afgørelser og ikke blot rette ind, fordi EU siger det.

SKØNT SAGEN FOR DE FLESTE lægfolk stadig er helt uoverskuelig, skal der herfra avisen lyde ros til Skatteministeriets udspil. Hvis den danske momslovs fritagelse af almennyttige foreningers genbrugsarbejde bliver fjernet, vil det nemlig ramme frivillige organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Mission Afrika og Røde Kors særdeles hårdt økonomisk og koste dem millioner.

Og hvad værre er vil fjernelsen af momsfritagelsen true hele den ånd og kultur, som ligger bag alle aktiviteterne i det såkaldte Foreningsdanmark, som ISOBROs generalsekretær, Robert Hinnerskov, også peger på i dagens avis. En sådan trussel vil næppe styrke den folkelige begejstring for EU.

DET ER MEGET MULIGT, at EU-Kommissionens påbud om at fjerne momsfritagelsen er helt rigtig set gennem de tekniske eller økonomiske briller, men det er ikke den eneste skala, hvorpå man kan og skal måle den slags ting.

EU-Kommissionens åbningsskrivelse, der i juni påbød Danmark at fjerne denne specielle momsfritagelse, er ganske enkelt et skoleeksempel på, hvor langt EU-Kommissionen stadig er fra den almindelige og folkelige virkelighed, som EUs borgere lever i.

EU-Kommissionen skal selvfølgelig ikke løbe efter folkestemninger, men den bør i en sag som denne lige stikke fingeren i jorden, hvis den nogensinde vil gøre sig forhåbninger om at blive populær eller blot folkeligt forankret.

holm