Byd nyheden om bispernes nye teologiske rådgivere velkommen

Skønt rollefordelingen er uklar, er kommunikation i kirken vigtig

Jakob Holm, kronik og debatredaktør Kristeligt Dagblad.
Jakob Holm, kronik og debatredaktør Kristeligt Dagblad. Foto: Leif Tuxen.

Kristeligt Dagblad kunne i lørdags bringe nyheden om, at landets biskopper nu vil opruste på det teologiske område. På et bispemøde i København i sidste uge blev biskopperne enige om at bede kirkeministeren om midler til, at hver biskop kan ansætte en teologisk rådgiver svarende til et halvt årsværk eller alternativt at indhente teologisk bistand udefra.

Hvorfor behovet for teologiske rådgivere kommer lige nu, er noget uklart. I dagens avis afviser biskop Henrik Stubkjær nemlig, at de mange præstesager om for eksempel opstandelse og reinkarnation skulle have noget med sagen at gøre, selvom det i lørdagens avis netop var biskop Henrik Wigh-Poulsens begrundelse for det nye behov for rådgivning.

Men selvom der således hersker en uvished om rådgivernes præcise rolle, så må man som medlem af folkekirken i udgangspunktet byde nyheden velkommen. Den offentlige interesse for de store teologiske spørgsmål er i disse år voksende igen, og her er det vigtigt, at folkekirken og dens biskopper er klædt bedst muligt på til denne opgave - ikke mindst kommunikationsmæssigt.

På trods af den umiddelbare glæde ved, at folkekirkens biskopper nu styrker kirken med teologiske rådgivere, melder der sig flere spørgsmål i kølvandet på nyheden. For eksempel det allerede nævnte spørgsmål om, hvad det helt præcist er for en slags rådgivere, bisperne nu skal have. Skal de være ligesom toppolitikernes rådgivere, altså de såkaldte spindoktorer?

I Danmark har begrebet ”spindoktor” fået en helt utvetydig negativ betydning. I den danske forståelse er spindoktorer nemlig noget, en vis herre har skabt. Politikerne bruger dem kun til at skjule dårlige sager eller fremstille sig selv i et positivt lys, siges det, og spindoktorer manipulerer nærmest pr. definition med sandheden.

I denne noget ensidige forståelse af spindoktorens rolle går den positive forståelse af rollen helt tabt. At spindoktorer også hjælper med at formulere og præcisere ting og begreber i et klart og forståeligt sprog, der nogle gange henvender sig direkte til folk uden om mediernes ofte negativt ladede filter, der kan lægge betydningen et helt andet sted.

Men har biskopperne overhovedet brug for teologisk rådgivning, vil mange spørge. Er de ikke selv teologiske eksperter? Og hvad bliver rådgivernes rolle her? At forsvare biskopperne for enhver pris? Den slags spørgsmål er relevante lige nu, og biskopperne kunne komme dem i forkøbet ved at hente den teologiske hjælp på landets uafhængige teologiske fakulteter som førhen i stedet for at ansætte rådgivere med et noget uklart mandat.