Prøv avisen

Børn har brug for at holde ferie

Fælles for mange moderne forældre er, at de er meget ambitiøse, når det gælder samværet med børnene, og det er formentlig en af forklaringerne på, at daginstitutionslederne oplever, at mange voksne holder børnefri ferier. Arkivfoto.

Leder: Skru ned for ambitionerne. Så bliver det sjovere at holde ferie

Flere forældre vælger ifølge landets daginstitutionsledere at holde ferie uden børnene, og ifølge en pædagogisk leder i et stort københavnsk børnehus fik hvert fjerde barn i hans institution under tre ugers sommerferie i år.

Mindst ferie har de yngste vuggestuebørn.

Tallene har med rette vakt debat, og det er nemt at pege fingre ad forældrene og forarges.

Man ser det for sig, at et lille barn henslæber sin sommer på gul stue, mens forældrene dyrker motion, mediterer og bager speltboller for bare at nævne nogle af de hyppigste klichéer, der anvendes om tidens småbørnsforældre.

Men virkeligheden er mere kompleks end som så. De fleste børn er ønskede i dag, og moderne forældre bruger mere tid sammen med børnene end tidligere generationer, viser tal fra Rockwool Fonden.

Godt nok arbejder begge forældre ofte, men arbejdstiden er kortere, og de fleste har seks ugers ferie.

Så hvis Emma fra gul stue ikke fik tre ugers sommer-ferie, kommer hun måske en måned til Thailand i januar eller har flere småferier i løbet af året.

Der er mange måder at være forældre på og holde fri med sine børn.

Men fælles for mange moderne forældre er, at de er meget ambitiøse, når det gælder samværet med børnene, og det er formentlig en af forklaringerne på, at daginstitutionslederne oplever, at mange voksne holder børnefri ferier.

Det er simpelt hen hårdt arbejde at være forælder.

Også mere anstrengende end for 40 år siden, hvor børn i højere grad passede sig selv og hinanden, og hvor børn ikke på samme måde som i dag er centrum.

I dag er forventningerne til samvær skruet betragteligt i vejret.

Børnene er vant til at have dage med masser af aktiviteter, og mange forældre synes, de skal underholde børnene. Og så bliver det hårdt.

For skal man tilbringe sommerferien med daglige udflugter i ind- og udland og tilbyde aktiviteter fra morgen til aften, bliver de fleste trætte.

Dertil kommer, at familielivet også er smækfyldt med konflikter. Det ved enhver, der har mødt børnefamilier i sommerlandet. Søskende skændes, og forældrene snerrer ad hinanden og børnene.

Men der er grund til at gentænke familie-livet, hvis det er blevet så anstrengende, at man ikke kan rumme sine egne børn.

Med en tætpakket hverdag med aktiviteter og mange mennesker omkring sig er det bedste måske ikke en ferie i højt gear, som udmatter alle, men derimod et afbræk fra hverdagen.

Det er en udfordring, for børn og givetvis også mange voksne vil kede sig bravt, men ofte viser der sig at opstå noget ud af at lave ingenting.

Når børnene engang bliver voksne, er det måske ikke turen til endnu et forlystelsesland, de husker, men dagene med havearbejde, hvor familien bare var sammen. 

Karin Dahl Hansen er Liv&Sjæl-redaktør på Kristeligt Dagblad. Foto: Paw Gissel