Kristeligt Dagblad mener: Brug feriepenge på lokal kultur

Vis samfundssind ved at købe bøger og gå på museum

Et bredt politisk flertal blev tidligere på ugen enige om en delvis genåbning af kulturlivet. Den 21. april er det eksempelvis atter muligt at komme på museum. I dagens avis glæder en række fremtrædende musemsdirektører sig forståeligt over, at publikum igen er på vej. Men de hæfter sig også ved to andre vigtige forhold.

Det ene er, at coronapasset sandsynligvis medfører en behersket tilstrømning til museerne i begyndelsen. Det er uforståeligt, at coronapasset skal stå i vejen for kulturlivets berettigede ønsker om at komme i gang igen. Der er som regel god plads mellem besøgende og fin luftcirkulation på museerne, så hvorfor man kan gå i supermarkederne, men ikke på museerne, er uforståeligt. Kulturoplevelser er desuden ofte bedst, når de er impulsive. Det er i hvert fald en god måde at bringe kunsten ned på jorden, at et museumsbesøg ikke skal planlægges i god tid, men kan være noget, man lige får lyst til, så også her fremstår coronapasset som et stort benspænd for kulturlivet.

Det andet vigtige forhold at hæfte sig ved er imidlertid mere positivt: Kulturlivet fremstår ikke længere så klagende, som det undertiden har gjort. Flere kulturaktører erkender, at corona også har ført gode ting med sig. Ny og spændende musik er blevet komponeret under anderledes forhold, og den digitale kunst har oplevet stigende interesse. Corona har med andre ord været et kreativt benspænd for visse kunstarter, og de nye indsigter og kunstformer fra nedlukningen forsvinder ikke med genåbningen.

Tilsvarende har museernes ledelser under hjemsendelsen oplevet at se deres institutioner udefra, og det medfører også kvalitative ændringer. For Mikkel Bogh fra Statens Museum for Kunst har nedlukningen ført til en række ret omfattende nybrud på et af landets vigtigste museer, som han fortæller i dagens avis. Det skal blive spændende at følge den nye kurs på SMK efter corona.

Den morgenluft, der vejres rundt omkring på museerne, skal stimuleres. Museumsdirektørerne fortjener ros for nytænkning af deres institutioner og for at se muligheder og ikke kun problemer i politikernes ageren. Denne nytænkning og lyst til involvering omfatter også debatten om den hårdt tiltrængte reform af den statslige museumsstøtte.

Men alene kan de ikke gøre det. Derfor: Brug de indefrosne feriemidler, der snart løber ud i borgernes lommer, til at gå på museum, købe bøger, se film og opleve scenekunst. Kulturlivet løber ikke rundt uden entréindtægter, og de fleste har brug for en hjælpende hånd. Coronatiden har om ikke andet mindet os om, at mennesket ikke lever af brød alene, men i høj grad har brug for kultur og ånd for at overleve mentalt. Samtidig skal vi holde fast i, at vi stadig har et fantastisk varieret regionalt kulturliv i Danmark. Lad samfunds- og kultursind løbe sammen ved at støtte det lokale kulturliv.