Byg flere digitale broer

Bånd skal styrkes i hele landet med større it-ambitioner

Danmark har en lang og stolt tradition for at forbinde landet med broer. I mellemkrigstidens hårde år skabte den første lillebæltsbro ikke kun tiltrængte arbejdspladser i store mængder; projektet forenede også Jylland og Fyn på en særdeles konstruktiv facon. Den faste forbindelse over Storebælt har siden slutningen af 1990’erne skabt en samhørighed og en trafik af dimensioner, ingen havde turdet forudse. Store ambitioner på tværs af Øresund er blevet indfriet med broen mellem Danmark og Sverige. Enorme ressourcer skal i de kommende år investeres i at gøre kunststykket efter ved Femern Bælt-forbindelsen.

De faste forbindelser, broerne, tunnellerne er blevet nationale vartegn, der markerer en politisk og folkelig vilje til at mødes, til at samarbejde, til at forene gode kræfter og til at tænke nyt. Ingen har så vidt vides fortrudt en bro, når den først er blevet opført.

En velfungerende infrastruktur understøtter kultur. I en stadig mere digital samtid gælder det også den teknologiske infrastruktur. Ligesom vi for blot få årtier eller få generationer siden havde brug for som land at sætte storstilede byggerier over sund og bælter i værk, så har vi brug for i nutidens netværkssamfund at bygge virtuelle broer og digitale forbindelser, som skaber ny velstand, nye sammenhænge, nye måder at samarbejde og lære og arbejde på.

Derfor duer det heller ikke, at dele af Danmark stadig ikke har lynhurtigt internet. Som omtalt her i avisen i går så har en femtedel af boligerne og virksomhederne på Sjælland for eksempel ifølge Energistyrelsen fortsat ikke adgang til den internethastighed, der må forventes af et moderne samfund. Også i andre dele af landet, ikke mindst i såkaldte yderområder, er der vedblivende problemer. Det kobler desværre dele af befolkningen af udviklingen. Det skaber ulige vilkår mellem by og land. Det signalerer et Danmark, der er ude af balance.

En ting er, at den fysiske postlevering har fået lov til nærmest at gå til grunde i skævvridning og manglende prioritering. De nye digitale kommunikationsformer, som for mange erstatter posten, må og skal bare fungere, fremtidssikret, ligeligt fordelt, ambitiøst.

Som et lille land med en gunstig placering i det velstående Nordeuropa har Danmark alle muligheder for at blive absolut førende i verden på højteknologi, digitale forbindelser, visionære opfindelser. Landets politikere har tidligere med fremsyn skabt fysiske broer til tocifrede milliardbeløb. Men nu udtaler den ansvarlige minister Lars Chr. Lilleholt (V) håbløst tilbageskuende, at staten aldrig kommer til at kunne matche investeringer af den slags.

Det kan vi gøre ikke bare lidt, men meget bedre. Og ingen vil fortryde det, når de digitale broer, som kan forbinde udkant og centrum på et splitsekund, først står der. En fremadstræbende, landsdækkende, lynhurtig digital infrastruktur er det 21. århundredes svar på den visionære kultur med samhørighed, som broerne skabte i Danmark i det 20. århundrede.

Lad os bare komme i arbejdstøjet.