Prøv avisen

Den moderne angst

Angstdiagnoser minder om eftertankens nødvendighed

Angst er efterhånden blevet en folkesygdom i Danmark. 250.000 borgere har i løbet af et år lidelsen, der koster staten seks milliarder kroner om året. Som beskrevet i avisen i går modsvares de store tal desværre ikke af viden om sygdommens udvikling.

Eksperter har berettiget formodning om, at vores moderne livsførelse skaber flere angstdiagnoser.
LÆS OGSÅ: Samfundets hastighed gør os angste
Det er ofte de samme mekanismer man ser ved stress og angst. Øgede krav om omstilling på jobbet og gradvist udviskede grænser mellem arbejde og fritid er potentielt stressfremkaldende. Med smartphones og computere inden for konstant rækkevidde er mange borgere hele tiden på. Det er ikke mærkeligt, at selv de mest standhaftige brænder ud, hvis man hele tiden mødes af komplekse krav fra omgivelserne og forventninger om lynsnare reaktioner på akut opståede problemstillinger. Mange føler med rette, at alting går for hurtigt i dag.

Omvendt må man også erkende, at der er tegn i tiden på det modsatte. Vi har jo aldrig haft så kort arbejdsuge og så megen ferie som nu. Danskernes tv-forbrug på op mod tre timer dagligt vidner heller ikke om, at alle styrter rundt og ikke kan finde tid. Og nok kan den moderne kommunikationsteknologi være stressende, men den kan også gøre livet nemmere.

En indkredsning af, hvorfor så mange alligevel rammes af stress og angst, kan findes på kunstmuseet ARoS i Aarhus, der i dag åbner en fremragende Edvard Munch-udstilling. Her ser man, hvordan angst ofte kommer indefra og er symptomatisk for livet i hele det 20. århundrede og for en mangel i den moderne tilværelse.

Museumsdirektør Jens Erik Sørensen formulerer det således i dagens avis: Jeg tror, vi er angste for ikke at være lykkelige. Vi er skeptiske over for, om der findes et paradis, og derfor jagter vi hele tiden lykken i livet. Jeg tror, vi har brug for lidt ro og eftertanke.

Om eftertanke er nok til at rette op på alle tidens mange angstdiagnoser, er tvivlsomt. Men det er efterhånden bydende nødvendigt, at vi stopper op og lærer at håndtere det moderne liv og de nye kommunikationsformer mere modent. Der bør være plads til ro og eftertanke i alles liv, ellers vil antallet af stress- og angstramte fortsætte med at stige.mbh