Prøv avisen
Leder

Kristeligt Dagblad mener: Nye regler for kørekort er for vidtgående

Karin Dahl Hansen Foto: Leif Tuxen

Af Karin Dahl Hansen, Liv&Sjæl-redaktør  

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Nye regler om kørekort stiller for store krav til den enkelte

De ældre kører godt, er sjældent involveret i ulykker og er i øvrigt langt bedre til at vurdere egne begrænsninger end yngre og mere uerfarne bilister. Og der er en kolossal frihed ved at køre bil.

Det kan være den, der afgør, om man kan blive boende eller må flytte nærmere centrum, ligesom det at sætte sig bag rattet for mange – ikke mindst mænd – er en betydelig del af identiteten og selvforståelsen. Jeg kører, altså er jeg.

Men de nye regler for kørekort, der trådte i kraft sidste år, er alt for vidtgående. Her gjorde man op med lægetjek af ældre før fornyelse af kørekort, og alle kørekort, der udstedes i dag, gælder nu for 15 år ad gangen, uanset om bilisten er 18 eller 80 år.

Som en læser i går gjorde opmærksom på i Kristeligt Dagblad, betyder det, at han kan køre bil, til han er 95 år, uden kontrol. Det går forhåbentligt godt, men det, der før var overladt til en lægelig autoritet at sige stop for, er nu overladt til den ældres egen dømmekraft.

Ældre er langt mere friske i dag end tidligere, og det var klogt, at man i 2014 hævede grænsen for fornyelse af kørekort med dertilhørende besøg hos lægen fra 70 til 75 år. Men den liberalisering, der kom sidste år, er så vidtgående, at den kalder på en grundig evaluering.

Naturligvis hvad angår færdselssikkerheden, men man bør også undersøge mere bløde ting. Er de ældre i stand til selv at sige stop, og hvilke konflikter opstår der i familien, når en ægtefælle, et barn eller barnebarn må tage den svære samtale om, at nu er det nok tid til at lægge bilnøglerne fra sig.

Langt de fleste ældre når formentligt fint frem til den erkendelse, ligesom man i mange familier vil være i stand til at tage samtalen om svigtende helbred, langsom reaktionstid og deraf følgende mangel på trafiksikkerhed. Men tilbage står de ældre, der ikke selv erkender det. Det er formentligt de samme, der vil tage det ilde op, hvis familien rejser spørgsmålet. Lægetesten var muligvis et indgreb i den enkeltes selvbestemmelse. Men den var også en hjælp og støtte.