Det ny Danmark

MENS STATSMINISTER Poul Nyrup Rasmussen (S) i går ihærdigt ledte efter en værdig tilbagetrækning af de uværdige sanktioner, som 14 EU-lande de seneste måneder har ført mod det 15. EU-land, Østrig, er hans eget parti i gang med forberedelserne til den fem dage lange partikongres, som onsdag indledes i Aalborg. Lederne fra de 14 EU-lande har på baggrund af deres nærmest totalitære fokusering på såkaldt fælleseuropæiske værdier og ikke mindst menneskerettighederne i flere måneder nægtet enhver form for samkvem med den østrigske regering i Wien. Årsagen er den højreorienterede politiker Jörg Haider og dennes parti, Frihedspartiet, der ved sidste valg dannede regering med det konservative parti i Østrig. Haider var på grund af en række mindre heldige udtalelser om indvandrere en så stor torn i øjet på resten af EU, at det lille alpeland blev lukket ude af det gode selskab. Nu har de tre vismænd, som i juni blev bedt om at kigge nærmere på de politiske forhold i Østrig, imidlertid frikendt regeringen og slår i en rapport fast, at dens ministre overholder de grundlæggende værdier om menneskerettigheder, frihed og demokrati, særligt hvad angår etniske minoriteter, flygtninge og asylansøgere. Ja, at landet faktisk - ud over at være et af de europæiske lande, der modtager flest flygtninge - behandler sine indvandrere bedre end mange andre lande, men samtidig har en regering, som gerne vil diskutere indvandringens konsekvenser. Så derfor er det eneste rigtige naturligvis at ophæve de sanktione, som aldrig skulle have været indført. Men det vil næppe forhindre resten af EU - og især det franske formandskab, der sammen med Belgien førte an i fordømmelsen af Østrig - i at hævde, at løsningen er udtryk for, at sanktionerne virkede. Således kunne Poul Nyrup Rasmussen med ro i EU være draget på kongres i Aalborg til en god kammeratlig snak om euro og velfærd. Men det har hans egen indenrigsminister, Karen Jespersen, sørget for ikke vil ske. Hun har nemlig i den senste uges tid gjort sig bemærket med udtalelser om, at kriminelle asylansøgere skal isoleres på øde øer, og at dansk kultur aldrig skal blive sidestillet med muslimsk kultur. Og derudover har hun bestilt en fremskrivning på 20 år af indvandringens konsekvenser for det danske samfund. Der vil næppe blive indført sanktioner mod Karen Jespersen, men hendes afgang er allerede blevet krævet fra adskillige sider. Og det er egentlig en skam. For der er ingen tvivl om, at ministerens udtalelser stemmer overens med de tanker, som en stor del af befolkningen gør sig i disse år. Så frem for at stemple det med mistillid, bør det tages alvorligt for at skabe en så åben og ærlig debat som mulig om, hvordan det ny Danmark skal og vil komme til at se ud. Multietnisk eller ej. weis