Den digitale revolution har også sine skyggesider

Den ustoppelige digitale udvikling har også sine skyggesider

Jakob Holm, kronik og debatredaktør Kristeligt Dagblad.
Jakob Holm, kronik og debatredaktør Kristeligt Dagblad. Foto: Leif Tuxen.

Halvdelen af de danske gymnasieelever afleverede mandag det første sæt rent elektroniske studentereksamensstile. Stilene blev for første gang nogensinde afleveret elektronisk til lærer og censor uden overhovedet at komme på papir. Ifølge planen skal samtlige stile i dansk til studentereksamen næste år afleveres elektronisk.

Det er for tidligt at sige, hvordan udviklingen vil præge stilene, men bestræbelsen er selvfølgelig, at stileteksternes niveau forbliver det samme. Og ifølge Mie Bligaard Christoffersen, der er sprogforsker og ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, kan de fleste elever godt skelne mellem det sprog, som skal anvendes i en uformel elektronisk besked og det, der skal bruges i en skolestil.

Hun nævner dog som et potentielt problem, at elever ofte kan skrive for indforstået og måske også lidt for uformelt om stoffet. Som eksempel nævner hun elever, der bare skriver Hans eller Søren i deres referencer til forfatterne H.C. Andersen eller Søren Kierkegaard. Denne indforståede stil ligger lige for, når man nu kun skriver elektronisk til sin lærer, der nøjagtigt ved, hvilke tekstuddrag eleven har læst og kan referere til.

Denne uformelle stil står faktisk i kontrast til tekster og stile skrevet på papir, hvor man så at sige skrev til ”evigheden” og måske ubevidst formulerede sig, så andre udenforstående også umiddelbart ville kunne læse og forstå den.

Udviklingen med de elektroniske stile er et tegn i tiden, som er domineret af den digitale revolution, der er ved totalt at ændre vores kommunikationsformer. Omvæltningerne er så omfattende, at ingen med sikkerhed kan sige, hvor denne revolution vil ende.

De fleste danskere skriver og sender nu e-mails og sms-beskeder, og den samlede kommunikation mennesker imellem er uden tvivl steget med denne udvikling, men den har så også sin pris. For den kunst, det er at skrive et brev i hånden, er nemlig ved at uddø. Den udvikling har ikke mindst ramt Post Danmark meget hårdt med blandt andet voldsomme prisstigninger på porto til følge.

Det seneste udspil fra postvæsenet er en plan om fremover ikke længere at levere post på alle hverdage i alle kroge af kongeriget. Evnen til at nå alle borgere i hele landet hver dag med post blev for ikke så længe siden anset for at være et fornemt tegn på civilisation, men sådan er det åbenbart ikke længere.

Til sidst er der den nye sårbarhed, som vil følge med samfund baseret på digital kommunikation. Fremtidige konflikter eller krige vil også blive udkæmpet i cyberspace. En lammelse af fjendens digitale kommunikation vil blive et meget stærkt våben i samfund, hvor man ikke længere kan kommunikere og skrive i hånden.