Efter røvere kommer politi

Ordensmagt skal faktisk sikre orden med magt

Efter røvere kommer politi

I en aktuel sag fra Valby i København har der på et halvt år været ikke mindre end 16 røverier. Unge mennesker er blevet truet på livet. Værdier stjålet. Og utrygheden er helt forståeligt vokset i nærmiljøet. Det samme er afmagten, for borgerne har en oplevelse af, at politiet hverken har prioriteret, koordineret eller informeret ordentligt.

Borgerne føler ikke, at de er blevet hjulpet. De føler sig overset. De er bekymrede for deres børn og unge, som færdes i kvarteret. Derfor har de dannet Forældregruppen Stop Røverierne, som i går holdt møde. Politiet har ifølge Berlingske, som har dækket sagen, beklaget forløbet. Vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz mener ifølge avisen, at en løsning nu er at inddrage politiet mere.

Politiets beklagelse og forslag til en løsning klinger hult, kommer for sent og virker i sammenhængen ganske utroværdig. Problemer med åbenlys kriminalitet af den slags, som borgerne i Valby har været udsat for gennem al for lang tid, burde være en kerneopgave for ordensmagten. Politiet er jo netop sat i verden for at holde orden, med magt om nødvendigt. Men den funktion har fejlet grumt her. Der må bare ikke gå et halvt år med systematiske røverier, vold og trusler i et boligområde, uden at de ansvarlige myndigheder griber ind og genopretter trygheden.

At borgerne nu er i fuld gang med at danne deres eget lille samfund i samfundet med ønske om at kunne beskytte sig selv og at tage vare på deres børns sikkerhed er fuldt forståeligt. Samtidig er det dybt beklageligt, at det skal være nødvendigt. Danmark bliver nemlig ikke et mere sikkert sted af, at borgere lokalt skal danne deres egne netværk for at undgå vold og røverier. Det er og skal være den slags, vi har en velfungerende stat til.

I et demokratisk samfund har staten monopol på vold. Sådan skal det fortsat være. Derfor skal monopolet også forvaltes med stor ansvarlighed, omtanke og handlekraft. Hvis politiet ikke kommer, når der ringes, så er konsekvensen, at borgerne begynder at opleve hele samfundet som for ringe. Hvis forbrydere ikke efter klare principper kommer i politiets varetægt, så er risikoen alt for stor for, at borgerne begynder at begå selvtægt. Hvis politiet ikke advarer om problemer, de helt oplagt kender til, så holder folk op med at lytte til og stole på, hvad der bliver sagt, når myndighederne så endelig melder nogle løsninger ud.

På denne baggrund er det helt centralt, at den ansvarlige politiledelse handler og tager sit ansvar på sig, ikke bare i sagerne fra Valby, men i den strøm af lignende eksempler på politisvigt, som forskellige dele af pressen desværre har kunnet afdække på det seneste.

Afmagt skaber uorden. Myndigheders manglende handling udfordrer den grundlæggende tillid til staten. Derfor skal ordensmagten rent faktisk sikre orden også med magt. Så undgår vi, at alle mulige andre begynder på at gøre, hvad politiet skal. Den forvirring har vi ikke brug for. Lad politiet alene komme efter røverne.