En plan

DET ER et år siden, at forsker i befolkningsudvikling, professor Poul Chr. Matthiessen, foreslog, at der blev nedsat en kommission, der skulle kulegrave konsekvenserne af indvandringen i Danmark. Forslaget blev nærmest pebet ud af banen også af ledende socialdemokrater og radikale, og det affødte ikke ret meget andet end et par dages mediestorm. Nu et år efter er der i hvert fald én socialdemokrat, der ser anderledes på sagen. Indenrigsminister Karen Jespersen (S) meddelte i går, at hun vil nedsætte en arbejdsgruppe på fem uafhængige eksperter, der skal undersøge konsekvenserne af indvandringen i Danmark. Udvalget får direktør for forsikringsselskabet Danica, Erik Bonnerup, som formand, ligesom Poul Chr. Matthiessen også bliver medlem. Baggrunden er blandt andet, at Danmarks Statistik har regnet sig frem til, at 14 procent af befolkningen om 20 år vil være indvandrere eller efterkommere af indvandrere, og størstedelen af dem vil være fra såkaldt mindre udviklede lande som Somalia, Libanon, Irak og Tyrkiet. Hvis den fremskrivning holder, vil det få en række konsekvenser for samfundet: I folkeskolen, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Konsekvenser, som systemet ikke er gearet til at klare. Derfor mener Karen Jespersen, at der er brug for en kortlægning af problematikken. - Vi er nødt til at lægge en plan, sagde hun i går til Morgenavisen Jyllands-Posten. Forslaget har foreløbig fået en noget lunken modtagelse fra de radikales flygtningeordfører, Henrik Svane, mens politiske iagttagere peger på, at Karen Jespersens forslag også skal ses som en del af en socialdemokratisk strategi, der går ud på at dæmme op for Dansk Folkepartis fremgang. Og det er nok rigtigt. Men det ændrer ikke ved det faktum, at indenrigsministerens forslag kommer efter en uge, hvor Høje Taastrup Kommune meddelte, at man nu har ansat et privat vagtværn for at dæmme op for andengenerationsindvandreres hærgen i området, og hvor lærere på Abildgårdskolen i Odense nedlagde arbejdet i protest over, at de bliver truet, overfaldet og får ødelagt undervisningen af en gruppe unge af anden etnisk oprindelse. Disse eksempler på andengenerationsindvandrere, som systemet ikke kan magte, er ikke enkeltstående. Måske havde der været færre eksempler, hvis der tidligere havde foreligget en overordnet plan for, hvad man stiller op med dette mindretal af unge, der tilsyneladende ikke kan eller vil tilpasses et liv på lige fod med jævnaldrende. Men bedre sent end aldrig, og indenrigsminister Karen Jespersens forslag fortjener fuld opbakning. miep