En vælgerret

EFTER EN uge, hvor det i samtlige medier er blevet slået fast, at folkeafstemningen den 28. september handler om politik, mere end om økonomi, overrasker en undersøgelse foretaget af Folketingets EU-oplysning. Den viser nemlig, at et flertal af vælgerne, 51 procent, ikke er i tvivl om, at det er euroen - den fælles mønt - der er afstemningstemaet. »Tættere unionssamarbejde« kommer på andenpladsen, men hverken de øvrige danske forbehold, mere union eller Danmarks indflydelse i EU spiller nogen væsentlig rolle hos de 1009 danskere, der har svaret på en lang række spørgsmål omkring afstemningen. Til gengæld er det gennemgående tema i svarene, at vælgerne stadig søger efter argumenter for et »ja« eller »nej«. Hele 62 procent mener, at den hidtidige debat kun i mindre grad eller slet ikke har bidraget til denne afklaring. Der er åbenbart brug for både at snakke økonomi og politik i de resterende godt to måneder. Men til gengæld altså med en bedre, hvilket vel må oversættes som en mere konkret argumentation. Der har hidtil været en tendens til at fastslå, at et »ja« skulle vindes på økonomiske argumenter, medens et »nej« skulle vindes på følelser. Helt forkert er vurderingen måske ikke, men noget tyder alligevel på, at vælgerne er klogere end som så. De ved godt, at valget den 28. september ikke står mellem godt og ondt med den forskellige definition på, hvad der er hvad, som tilhængere og modstandere af euroen forsøger at sælge. Det gælder, hvad enten man argumenterer økonomisk med modsætningen mellem den fælles mønts fordele og ulemper, eller man argumenterer politisk omkring forskellen mellem at bevare Danmarks selvstændige beslutningsret eller søge indflydelse i samarbejdet om den fælles mønt. Til gengæld er det altså en udbredt fornemmelse, at hverken tilhængere eller modstandere forholder sig til denne virkelighed, men søger at afsætte hver sine paradis- og dommedagsvisioner. Vælgerundersøgelsens mest positive budskab er derfor, at hele 91 procent af de adspurgte vælgere angiver, at de vil stemme den 28. september. Hele 66 procent siger, at afstemningen er vigtig for dem. Til gengæld bør det være en udfordring til både tilhængere og modstandere. Disse vælgere har fortjent bedre end en overspændt valgkamp, hvor de vil få slynget dramatiske, men af gode grunde udokumenterede fremtidsscenarier om henholdesvis national undergang eller et rosenrødt økonomisk samarbejde i hovedet. En afbalanceret vurdering af fordele og ulemper ved eurosamarbejdet gør måske ikke afgørelsen nemmere for den enkelte. Men det burde være menneske- og vælgerret. jr-o