Prøv avisen

En vingeskudt folkeskole

Politikerne alene kan ikke forbedre folkeskolen. Der må ro til

Det er nærliggende at udlægge ugens store nyhed om folkeskolens elendighed som et noget nær dødsstød for regeringen. Hvordan kan ni år med en borgerlig regering og et gentaget mantra om, at danske børns faglighed skal højnes, føre til, at skolebørnene ikke er blevet bedre, men dårligere til både læsning og matematik?

Den udvikling er en fallit for regeringens skolepolitik. Folkeskolen er fundamentet for hele uddannelsessystemet, og når den ikke kan levere godt nok uddannede børn, svækker det ikke bare børnenes, men hele Danmarks fremtidsmuligheder. Det er historisk set igennem uddannelse, at vækst og fremskridt er blevet skabt, og derfor er skole- og uddannelsespolitik et af de vigtigste områder i det politiske liv.

Men det politiske har også sin begrænsning, og det er ikke nye skolereformer som den, regeringen fremlagde i denne uge, der er brug for. Folkeskoleloven er blevet ændret 28 gange på 10 år, uden at børnene er blevet dygtigere.

Lærernes autoritet og position i samfundet er på et halvt århundrede reduceret fra at være helt central til i dag at være helt marginal, og det skal der ændres på.

Lærerne skal have modet til at være de autoriteter, som børnene helst ser, at de er. Og skolerne skal have modet til at give lærerne langt flere redskaber end i dag til at skabe disciplin i klasserne. Fagligheden kan øges med to klassetrin, hvis der bliver bedre disciplin, fastslår blandt andet denne uges Pisa-undersøgelse. Disciplin er vejen til læring. Det barn, der ikke kan koncentrere sig, kan ikke lære noget, og koncentration kræver ro.

Det er helt urimeligt, at danske lærere ifølge professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Niels Egelund er tvunget til at bruge op mod 70 procent af undervisningstiden på at skabe ro.

Regeringen og politikerne bærer selvsagt et ansvar, men uden en oprustning på forældrefronten batter politiske tiltag over for skolen ingenting. Børnene skal møde i skole udhvilede, mætte og velforberedte. Og selvfølgelig bør forældrene se mindre tv, slukke computeren og i stedet bruge mere tid på at læse - også lektier - med deres børn. Det kan skabe grundlaget for en bedre skole.

bjer