Prøv avisen
Leder

EU med kikkerten for det blinde øje

Morten Rasmussen 2016 Foto: Leif Tuxen

EU’s kommisionsformand mangler føling med borgerne

Et maritimt tema gik igen flere gange, da EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i går holdt sin årlige tale om Unionens tilstand. EU har sat sejl, kursen er sat, og der er vind i sejlene, lød det fra luxembourgeren.

Skal man forblive i den maritime retorik, kan man dog passende spørge, om Juncker reelt har opdaget, hvad vej EU’s vinde blæser, eller om han har sat kikkerten for det blinde øje.

Lige nu står unionen i en situation, hvor briterne har stemt sig ud af unionen, Schengen-samarbejdet og dermed den fri bevægelighed gisper efter vejret, og i flere lande er nationale grænsebevogtninger skudt op i frustration over unionens manglende evne til tids nok at håndtere enorme strømme af migranter og flygtninge.

Kløften mellem EU-institutionerne og medlemslandene øges, og hvad er Junckers bud på en løsning:

Præsident- og kommissionsformandsposterne skal samles i en og samme magtfulde post. EU skal have en finansminister med beføjelser til at gribe ind over for medlemslandene. Hele EU skal gøres til eurozone. Rumænien, Kroatien og Bulgarien skal med i Schengen. Udenrigspolitiske beslutninger skal ikke besluttes med enstemmighed, men kun af et flertal af medlemslandene. Europa-Parlamentet skal ikke kun bestå af politikere, der er valgt i deres respektive hjemlande, men i stigende grad præges af tværnationale politiske lister. EU skal i 2025 have en forsvarsunion.