Far, mor og børn er bedst

Familiepolitikken må afspejle, at skilsmisser skader børn

Så blev det endelig dokumenteret: Skilsmisser skader børn. Socialforskningsinstituttet offentliggjorde i denne uge en omfattende rapport om børn og unges velfærd og trivsel i Danmark.

En del af rapporten handler om børns familieforhold og deres betydning for børnenes trivsel og vej igennem livet. Fra amerikanske undersøgelser ved man, at skilsmisser ofte rammer børn hårdt med livslange ar til følge.

Men indtil nu har forskning i følgerne af skilsmisser været stort set ikke-eksisterende i Danmark. I det politiske liv har selv den siddende regering, der ellers på et tidspunkt slog sig op på at have en familieminister, argumenteret for, at skilsmisser er en privatsag, som samfundet ikke skal blande sig i.

Med den nye omfattende undersøgelse er det svært at vende det blinde øje til de mange problemer, der følger af skilsmisser. Det er nu indlysende, at der fra stats- og kommunekasserne fremover bør afsættes flere penge til både langsigtede skilsmisseforebyggende tiltag og hjælp til skilte forældre. De skal blive bedre til at afbøde de problemer, deres børn får som følge af familiebruddet. Et brud, der statistisk set vil koste samfundet penge til psykologbistand, bolighjælp og andre former for støtte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er i de senere år blevet taget hul på emnet, og staten har ydet et lille millionbeløb til samlivskurser, men meget vil være vundet ved at styrke indsatsen yderligere.

Det er ikke bare en central, men "en meget central pointe" i rapporten, som der står, at kernefamilien med både far og mor er bedst til at sikre børns opvækst. Børn af skilte forældre lever ikke nær så sundt som børn i kernefamilier. De bliver lettere trukket ind i at få et forkert forhold til spiritus, narko og sex, og der er større sandsynlighed for, at de selv kommer til at opleve overgreb og udvikler sig i kriminel retning. Og så viser undersøgelsen, at langt flere børn, der lever i kernefamilier, deltager aktivt i fritidslivet.

Ligesom det sker i Norge, kunne det være en vej frem at tilbyde alle unge par et samlivskursus, når de får deres første barn. Sådanne kurser repræsenterer ikke noget overgreb på privatlivet, men er et strålende tilbud om at blive bevidstgjort om samlivets muligheder og faldgruber, så vejen til at gå fra hinanden bliver længere og brolægges med lidt større omtanke for børnene.

Det bør være et samfundsanliggende at bringe det høje skilsmissetal ned fra de nu cirka fire skilsmisser ud af ti indgåede ægteskaber. Den vigtige rapport, som er støttet af den velgørende Bikubenfonden - tak til den - er med til at skabe nødvendig information om et sårbart emne, og forhåbentlig er dette bare begyndelsen på en kortlægning af et spørgsmål, der har været tabu alt for længe.
bjer