Farcen i Farum

VENSTRES BORGMESTER i Farum, Peter Brixtofte, er altid god for en mediehistorie. Uanset om han sender pensionister på charterferie på kommunens (det vil sige skatteydernes) regning, sælger kommunens skoler og lejer dem tilbage, eller som nu truer med at melde sig ud af den store fælleskommunale organisation, Kommunernes Landsforening, KL. Meget underholdende, men ikke videre seriøst. Anledningen til Peter Brixtoftes trussel er, at KL i foråret indgik en »elendig økonomisk aftale« med finansminister Mogens Lykketoft (S). Kun hvis KL's formand, Odenses borgmester Anker Boye (S), tager initiativ til at genforhandle aftalen, vil Farum blive i foreningen. Et godt gammelt ord siger ellers, at det er bedre at true med at blive end med at gå, hvis man vil opnå noget. Foreløbig har aktionen da heller ikke haft den helt store effekt på borgmesterkontoret i Odense. Selvfølgelig vil det være et stort prestigetab, hvis en større forstadskommune som Farum melder sig ud, og teoretisk kunne andre føle sig fristet til at gøre det samme, men det sker næppe. Socialdemokratiet og Venstre har i årtier delt magten mellem sig i Kommunernes Landsforening, og på landsplan har ingen af de to partier lyst til at ødelægge det system. Men man kan håbe, at Farum-borgmesterens raid i hvert fald får den konsekvens, at der nu bliver en bredere debat om det kommunale selvstyre. Op gennem 1990'erne har de årlige aftaler mellem Finansministeriet og de kommunale organisationer fået stadig større økonomisk betydning. Her er der blevet lagt loft over kommunale skatter, og samtidig er kommunerne blevet pålagt en lang række nye opgaver af regeringen. Kommunerne har som »aflad« fået bloktilskud på efterhånden 40 milliarder kroner om året fra staten til at betale de mange nye opgaver med. Som rosinen i pølseenden har regeringen desuden strammet det sindrige udligningssystem, som flytter milliarderne fra rige til fattige kommuner. Alt i alt er det en dybt betænkelig udvikling, som har gjort det kommunale selvstyre til en ren illusion. Uden offentlig debat og uden nogen beslutning i Folketinget. Så havde det været mere regulært, om man via lovgivning havde taget retten til selv at udskrive skatter fra kommunerne, men det var selvfølgelig aldrig gået igennem det politiske system. Peter Brixtofte burde være blevet i KL og have arbejdet for at få genindført kommunernes ret til selv at bestemme skatter og serviceniveau. Med ansvar over for de lokale vælgere og uden indblanding fra Christiansborg. Men han valgte igen farcen.hhh