Prøv avisen

Faste bliver moderne

Det er godt, at en gammel skik tager ny form

De fleste mennesker opfatter faste som en afståelse fra mad og drikke. Sådan har mennesker fastet op igennem en stor del af historien, og sådan fastes der fortsat, også inden for andre religioner. En spægelse af legemet med det formål at få større indblik i sig selv og i en guddommelig virkelighed.

Siden oldkirkens tid har de 40 dage før påske inden for kristendommen været en måde, hvorpå man besindede sig og forberedte sig på fejringen af kirkeårets største højtid.

Den religiøse praksis forsvandt for flere århundreder siden i vores del af verden efter det protestantiske opgør med katolicismens ydre fromhed. Men heldigvis er fasten ved at vinde indpas igen og nu i en ny iklædning.

Fasten drejer sig ikke alene om at afstå fra mad og drikke. Den er en måde at skabe større balance på i sit eget liv ved at genfinde de rette proportioner i sorger, glæder og det, der i øvrigt fylder hverdagen. På den måde er fasten med til at forny erkendelsen af, at mennesket ikke lever af brød alene. At faste er derfor at gøre mindre af noget af det, man bruger meget tid på til daglig, og i stedet gøre mere af det, man bruger for lidt tid på.

Man kan faste fra fjernsynet og den syndflod af bevidsthedsbedøvende underholdning, der skyller en i møde derfra. Mange kan faste fra den ødelæggende brug af mobiltelefonen, der efterhånden har fået opmærksomhedens førsteplads i alle sammenhænge, og travle mennesker kan med fordel faste fra at tjekke e-mail hele tiden.

Fasten kan på den måde bruges til at genvinde en tilstedeværelse her og nu og skærpe blikket for andre mennesker.

Man kan også faste fra alkohol, kaffe og søde sager, eller hvad man ellers måtte mene kunne være gavnligt at afstå fra at spise eller drikke i en periode. Ikke bare for at slanke sig og rense ud i kroppen, men fordi den fysiske faste skærper sanserne på en ny måde.

Jesus var selv forbeholden over for fasten, når den blev brugt til at udstille selvgodhed. Men han søgte stilheden og fasten, når han skulle bede og søge klarhed.

Det er meget positivt, hvis fasten igen kan blive en udbredt praksis i Danmark. Det er nok for meget at forvente, at vi står over for en folkebevægelse, men den mindre besindelse er også værdifuld.

I dagens overflodssamfund er det ikke en madfaste, der først og fremmest er brug for, men en faste fra al den underholdning og distraktion, som dybest set fjerner mennesker fra de værdier, der giver livet indhold.

Fasten kan bruges til en ny besindelse. Den kan bidrage til at skærpe blikket for det egentlige – i hverdagen med andre mennesker og i det personlige trosliv.bjer