Prøv avisen
Leder

Folkekirken i en svær sag

Dom for overgreb bør ikke ødelægge tillid til præster

I mange år har misbrugsskandaler i den katolske kirke fyldt medierne, og det har påvirket mange menneskers opfattelse af kirken, hvad enten det nu har været rimeligt eller ej. I samme periode har der været forholdsvis stille om emnet i folkekirken. I hvert fald indtil sagen om præsten fra Tømmerup ved Kalundborg brød løs, da han blev varetægtsfængslet i juni 2016. I fredags blev han så kendt helt eller delvist skyldig i 25 ud af de 30 forhold, han var sigtet for. Flere forhold handlede om samleje med unge, og nogle af anklagerne har han forlængst selv erkendt. Præsten blev desuden dømt for at opbevare film og billeder af seksuelle situationer med unge, ligesom det hed i dommen, at han havde misbrugt sit præsteembede.

Det har været sørgeligt at følge sagen. Unge har fremlagt mange forstemmende historier om sex i præstegården. Misbruget har været systematiseret, og megen tillid er blevet brudt hos de unge ofre, deres forældre, sognebørn og danskere i al almindelighed.

En af pointerne ved forløbet er, at tilliden er stor til en præst i folkekirken. En anden er, at den kan blive for stor. Da et forældrepar kontaktede politiet, efter at sønnen havde fortalt om misbruget, modtog de vrede henvendelser fra borgere i det lille sogn med 1439 indbyggere. Forældrene blev beskyldt for at sprede falske rygter om præsten, selvom de handlede rigtigt. Så stor var tilliden for nogles vedkommende, at man havde svært ved at se sandheden i øjnene.

Men den brede tillid fra befolkningen er også folkekirkens store styrke, og det ændrer Tømmerupsagen næppe stort på, selvom sagen vil blive hængende som en påmindelse om, at også præster kan være kriminelle. Der er dog ikke påvist systemiske fejl eller mangler ved folkekirkens omgang med unge, og det er vigtigt for tilliden til kirken som institution.

Folkekirken har langt om længe lært at checke de børneattester, der viser, om ansøgere til kirkelige stillinger tidligere har været straffet for misbrug, sådan som Kristeligt Dagblad har fortalt under retsprocessen. Men attesterne var ikke nok i Tømmerup-sagen. Og de vil måske heller ikke være det næste gang.

Den tragiske retssag fra Kalundborg Provsti minder folkekirken om, at alle forbydelser, der findes i verden, også findes i en kirke. Selvom mange sikkert bare ønsker at komme videre oven på forløbet, er det dog også nu, man har anledning til at overveje, om noget kan forbedres på et eller flere niveauer i folkekirken. Og den refleksion foregår mange steder, som man kan læse i avisen i dag.

Folkekirken står med en svær afvejning: På den ene side må man give plads til fortrolighed i alenesituationer som for eksempel sjælesorg. På den anden side må man udvise sund skepsis i tilfælde, hvor børn og unge kan være i fare. Det er, som i alle andre organisationer, der involverer unge, en sensitiv og vanskelig balancegang. Men med dommen fra Retten i Holbæk er der sat en tyk streg under nødvendig-heden af at gå på begge disse ben.