Prøv avisen

Forældre svigter deres børns tro

Alt for mange voksne er blufærdige over for trospørgsmål, skriver Erik Bjerager.

Danske forældre prioriterer ikke at formidle religion til deres børn

Danske børn har det ifølge deres forældre godt, konkluderer en ny undersøgelse fra Trygfonden og Mandag Morgen, der blev omtalt her i avisen i går.

På en skala fra 0 til 10 er forældre blevet bedt om at prioritere de værdier, de ønsker at præge deres børn med. Tolerance, respekt og ansvarsfølelse er topscorere. Mindre vigtige er værdier som arbejdsomhed, sparsommelighed og lydighed. Og helt i bund finder man den pudsige formulering opdragelse i den religiøse tro.

LÆS OGSÅ: Forældre udelader tro af opdragelsen

Selv om 7 ud af 10 danske børn fortsat døbes, og forældrene ved dåben lover at ville opdrage børnene i den kristne tro, er det langt de færreste, der i praksis anser det for vigtigt. Det er ikke nyt, men det gør det ikke mindre synd for børnene eller synd for deres forældre.

Alt for mange voksne er blufærdige over for trospørgsmål. Ikke bare fordi det, der er dyrebart for dem, ofte også er svært at tale om, men fordi de selv tilhører generationer, der er blevet svigtet af kirken og skolen og derfor er uvidende om tro og ganske enkelt ikke har sprog eller indsigt til at tale med deres børn om emnet.

Børn er naturligt religiøse og stiller mange dybe spørgsmål. Undersøgelsen af børneliv i Danmark viser, at børneopdragelsen er blevet individualiseret og verdsliggjort og ikke imødekommer børn ønske på dette område.

Ingen bør beklage, at danske forældre ønsker at præge deres børn til at vise ansvarsfølelse, selvstændighed og tolerance. Men det er dybt beklageligt, at så få finder en værdi i at formidle kristendom eller anden tro videre. At formidle tro til et barn er at udvide barnets horisont og åbne dets øjne for, at tilværelsen rummer et perspektiv større end det selv.

Der hersker en udbredt opdattelse af, at religion er et individuelt valg, som ingen heller ikke forældre skal blande sig i. Ofte argumenteres der sådan imod barnedåb. Men det er ikke indoktrinering at give sit barn et ståsted. Troen og i dansk sammenhæng kristendommen indgår i de flestes opvækst og i dannelsen af den, de er, uden at de nødvendigvis gør sig det klart. Det kræver mere energi at fortrænge den baggrund, end det gør at anerkende den. Som ung eller voksen kan barnet så selv vælge kirken og troen fra, hvis det vil.

Opdragelse drejer sig ikke bare om at formidle værdier og sociale kompetencer. Opdragelse er også at styrke børns bevidsthed om, hvad det vil sige at eksistere, at tilværelsens dybeste anliggende altid vil være at finde mening med livet.

Den finder mange uden for troen, men den kan ikke findes, uden at alle de spørgsmål, der også vedrører det religiøse, stilles. Derfor svigter forældre deres børn, når de tier. bjer