Prøv avisen

Fosterdiagnostik truer menneskesyn

Foster. NORDFOTO 1995

Familier med handicappede børn har krav på respekt og støtte

Rummeligheden over for handicappede børn og deres familier er blevet mindre. Det er bekymrende, og der er grund til at forholde sig mere kritisk til det menneskesyn, der har udviklet sig herhjemme i kølvandet på fosterdiagnostik.

Som det fremgik af Kristeligt Dagblad i går, føler familier med børn, der har Downs syndrom, sig diskriminerede i en grad, så enkelte ligefrem har valgt at flytte til Norge, hvor der fødes flere børn med Downs syndrom end herhjemme.

LÆS OGSÅ: Forældre til børn med Downs syndrom føler sig handicappede

Da Danmark i 2004 indførte et af verdens mest fintmaskede systemer for at finde fostre med Downs syndrom, hed det sig, at formålet ikke var at sortere handicappede børn fra. Formålet var heller ikke at spare penge, selvom der i hovedstadsområdet blev lavet beregninger om, at screeningsprogrammet med tilhørende abort af handicappede børn ville give økonomisk overskud.

Nej, hensigten var at give forældrene et såkaldt informeret valg.

Allerede på det tidspunkt advarede kritikerne imidlertid om, at det var en illusion, og her 10 år efter må man give dem ret. Hvor man før i tiden så på det at få et handicappet barn som et vilkår, er det i dag blevet et tilvalg eller en lægefejl.

Forældre, der får et barn med Downs syndrom, fortæller, at de af læger, socialarbejdere samt almindelige borgere bliver mødt med en holdning om, at de jo selv har valgt det underforstået at de bare kunne have takket ja til fosterdiagnostik og abort. Eller at der må være tale om, at barnet er en screeningsfejl, og at barnets fødsel dermed er at betragte som et uheld.

De fleste kommende forældre har taget tilbuddet om fosterdiagnostik til sig, og antallet af børn med down er som konsekvens heraf styrtdykket herhjemme.

Men der er grund til at betvivle, at der er tale om et reelt frit valg. Forældre med handicappede børn må ud over fordomme forholde sig til ringere tilbud i børnehaver og skoler.

Og er der ikke et system, der støtter familierne, kræver det endog meget stålsatte forældre at trodse samfundets holdning, hvis man i sidste ende ved, at man er alene med alle de ekstra udfordringer, der uafværgeligt følger med det at få et barn med handicap.

At det netop er blevet børn med Downs syndrom, der i dusinvis bliver valgt fra i Danmark, skyldes, at det er et nemt handicap at afsløre ved hjælp af fosterdiagnostik ikke at det er det værste handicap, mennesker kan have. Med tiden vil teknologien afsløre stadig flere sygdomme, syndromer og lidelser, der kan vælges fra. Derved vil handicappede og deres familier i endnu højere grad blive stigmatiserede, hvis ikke der sker en holdningsændring i Danmark. kdh