Prøv avisen
Leder

Glem ikke Europa i valgkampen

Af Erik Bjerager, ansv. chefredaktør

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Det nationale er vigtigt, men det internationale er afgørende

En af de positive følger af det britiske Brexit-kaos er, at opbakningen til EU aldrig har været større i de tilbageværende 27 medlemslande. Herhjemme bakker hele 86 procent af danskerne op om det europæiske samarbejde. Alternativet er da også tæt på at være frygtindgydende, ikke mindst for et lille land som Danmark. EU-modstanden herhjemme er heldigvis skrumpet kraftigt ind.

Ønsket om at isolere Danmark og tage magten tilbage fra EU og give den til danske borgere, som det forførerisk lyder fra Folkebevægelsen mod EU, er både håbløst og forældet. Sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil bevægelsen have danskerne meldt ud af det europæiske samarbejde, hvilket mest af alt ligner en form for nationalt selvmord.

Den oprindelige vision om at skabe fred og velstand i Europa efter Anden Verdenskrig ved at sikre et økonomisk samarbejde imellem de lande, der havde bekriget hinanden, holder stadig. Men nu er den suppleret af den indsigt, der er fulgt med globaliseringen, nemlig at de virkelige problemer, som Danmark står over for, kun kan løses i tæt samarbejde med andre lande.

Indvandringen kan Danmark selv bremse op for med stram lovgivning og grænsekontrol, men den virkelige udfordring er den halve milliard mennesker i Mellemøsten og Afrika, som skønnes at have mere lyst til at leve i Europa end hos sig selv. Det problem kan kun løses eller begrænses effektivt af EU.

Klima-og miljøudfordringer kan Danmark gøre sit for at løse herhjemme, men Europa står for 100 gange den danske udledning af CO2, og USA og Kina for endnu mere. Derfor skal en indsats, der batter, være international.

Terror og kriminalitet er om noget blevet et grænseoverskridende fænomen, som kun kan opklares og begrænses som sådan.

Cybersikkerhed er et indlysende globalt problem, som det ikke giver mening at håndtere alene nationalt.

Magtpolitikken i verden skifter med Kinas voksende indflydelse og USA’s gradvist øgede isolation. Kun et fælles Europa med en halv milliard indbyggere kan være en modvægt i den globale magtkamp om indflydelse og værdier.

Og så er der de mange andre dagsordener, hvor EU har langt større betydning end det, som Folketinget herhjemme kan lovgive om: vilkår for handel mellem landene, skat på globale techvirksomheder og sundhedsstandarder for fødevarer.

Det nationale er vigtigt, men det internationale er blevet afgørende. I de fleste lande i Vesten besinder befolkningerne sig i disse år på deres nationale identitet og en fornyet beskyttelse af landegrænserne. De beskytter sig helt forståeligt mod globaliseringens bagside.

Den verdensorden, der har sikret fred og velstand i så mange årtier, er i opbrud. Bekymrende mange vælgere i ikke bare Danmark, men hele Europa søger mod de politiske yderfløje. Demokrati og retsstat er ikke længere en selvfølgelighed.

Det er vigtigt at huske på i de kommende ugers valgkampstummel.

Valget til Europa-Parlamentet er kommet til at stå i skyggen af folketingsvalget. Det er beklageligt, for der har aldrig været mere behov for, at den europæiske dimension bliver en del af den politiske debat herhjemme. Ekstreme og slagsordsagtige holdninger risikerer at forføre vælgerne til at tro, at det ikke er sådan. Men den bedste fremtid for Danmark er forankringen i et EU, der blander sig i mindre, men samtidig er meget stærkere.