Prøv avisen
Leder

God opfordring til glæde og tak

Af Erik Bjerager, ansv. chefredaktør

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Forandring af samfundet skal drives af glæde og ikke frygt

Ved Folketingets åbning i tirsdags beklagede statsminister Mette Frederiksen (S) den dalende tillid, som hun mener at kunne registrere i det danske samfund. Da tillid mellem mennesker indbyrdes og mellem borgere og offentlige myndigheder er en af de vigtigste grundsten i et velfungerende samfund, er dalende tillid et advarselstegn.

Mette Frederiksen har en pointe. Pengekassen ved jordbærboden er nu skruet fast, der spekuleres i socialt bedrageri og skattesnyd, og hensyn til fællesskabet må oftere vige for hensyn til den enkelte. ”Vi” er i et vist omfang erstattet af ”mig”. Men nedgangsberetningen om tilliden i det danske samfund kan ikke stå alene. Danmark er, som vi skrev tidligere på ugen, fortsat et af de samfund i verden, der er præget af den højeste grad af tillid. I det hele taget er der meget i Danmark, der fungerer godt.

Netop det har forfatteren Tor Nørretranders skrevet en bog om, som udkommer i dag. Forfatteren, der interviewes i dagens avis, opfinder det gode ord ”samfundsglæde”, der også er bogens titel. Med det understreger han, at vi har mistet en naturlig stolthed, taknemmelighed og glæde ved alt det i det danske samfund, der fungerer.

For egen regning kan det konstateres, at den fælles og ofte frivillige indsats i mange egne af landet på blandt andet museer og kulturinstitutioner og i sogne og kirker bidrager til at skabe og understøtte et fællesskab og et åndsliv, som er til glæde for alle. Det er en del af det ofte oversete civilsamfunds store bidrag til samfundets evne til at hænge sammen.

Medier og politikere har en naturlig tendens til at fokusere på alt det, der ikke fungerer. Det forstørres i den offentlige debat og i mediernes prisme, så det samlede samfundsbillede risikerer at blive skævt. Det er en menneskelig svaghed, som alle kender til: Man fokuserer på det, der ikke virker.

Det er selvsagt nødvendigt at stille skarpt på sygdommen – også i samfundet – for at kunne helbrede den, men sygdommen giver ikke hele billedet. Det er noget lignende, den nu afdøde svenske forsker og forfatter Hans Rosling ønskede at formidle til omverdenen. Senest i bestsellerbogen ”Factfulness” viste han, at menneskeheden har det bedre, end de fleste tror.

Tor Nørretranders’ ærinde er et andet end opfordringen til at glemme sortsynet. Han bruger Samsø, hvor han selv bor, som eksempel på, hvordan en fælles indsats har udviklet et samfund, så det i dag står som forbillede for, hvordan man gør sig selvforsynende med energi. Hans pointe er, at uden taknemmelighed og glæde ved alt det, man har, får man ikke kræfterne til at modstå opløsningen og skabe den nødvendige forandring, som gør samfundet mere bæredygtigt og klimavenligt. Den forandring skal være drevet af glæde.

Det er en anden tone end den frygtsomme, der ofte bruges til at mane undergangsstemning frem, når debatten gælder klodens fremtid. Frygt lammer, mens glæde giver kræfter.