Godt initiativ om konfirmationsforberedelse

Konfirmander får bedre vilkår

En af de - måske - utilsigtede følger af skolereformen sidste år var, at konfirmationsundervisningen mange steder i landet blev fortrængt fra skoleskemaet. En lang række kommuner benyttede lejligheden til at forvise de vordende konfirmander fra de attraktive tidligere morgentimer på skemaet til efter skoletid, hvor børnene ofte er trætte. Ydermere har konfirmandundervisningen siden skullet konkurrere med børnenes fritidsaktiviteter.

At det er gået sådan, har for en del politikere været det eneste rigtige. Kirke og kristendom skal i deres øjne forvises så meget fra skolen som muligt.

Heldigvis tager minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V), nu besindigt hånd om problemet. 

Der indføres en forsøgsordning, hvor kommuner og skoler kan indgå aftaler med de lokale kirker om, at børnene ”kan gå til præst” i skoletiden. Og selvfølgelig bør det være sådan. Et af samfundets problemer i dag er, at så mange danskere er religiøse analfabeter. Jo flere børn, der ved om kirke og kristendom, jo bedre. bjer