Gravplads

DANSKE MUSLIMER har længe arbejdet på at få en muslimsk indviet begravelsesplads i Danmark. Bestræbelserne har indtil videre ikke båret frugt, og i denne uge røg sagen helt til tops. Østersøområdets kommissær for menneskerettigheder, Ole Espersen, opfordrede statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) til at tage sagen op med de relevante ministerier. Om det er statsministeren, der skal løse problemet, er tvivlsomt, men selvfølgelig skal muslimerne have gravpladser i Danmark. Med til religionsfriheden i et demokratisk samfund som det danske hører selvsagt også friheden til at blive begravet efter sin religions forskrifter dér, hvor man har levet sit liv. De konkrete og lokale forhold, der indtil videre har forhindret muslimer i at købe jord til formålet, er praktiske problemer, der simpelthen må og kan ordnes. At Ballerup Kommunes borgmester nu har meldt ud, at kommunen er parat til at medvirke til at sikre kommunens muslimer en gravplads, må således hilses velkomment. Andre områder med mange muslimske borgere bør følge det gode eksempel, og derved gøre enhver tale om diskrimination til skamme i denne sag, som aldrig burde være blevet nogen sag og slet ikke på det høje niveau, hvor sagen nu er endt. Lokale myndigheder bærer givetvis en del af skylden for dette, men muslimerne må også selv påtage sig et ansvar for, at sagen foreløbig ikke har fundet en tilfredsstillende løsning. Så længe de muslimske grupper ikke kan blive enige indbyrdes og ikke organiserer sig på tværs af national oprindelse om de forhold, der berører alle muslimer i Danmark - ja, så kommer de simpelthen til kort i et system, hvor interessegrupper og forhandlinger er en del af den demokratiske proces, der fører til konkrete resultater. Noget andet er så, at mange ældre muslimer stadig har et stærkt ønske om at blive begravet i deres oprindelige hjemlande. De har aldrig opgivet håbet om at vende tilbage, og bagsiden af det håb er, at de ikke fuldt og helt har engageret sig i det danske samfund. Vi dør, som vi lever, det gælder også muslimer. Formentlig - og forhåbentlig - vil kommende generationer af danske muslimer også begraves i Danmark som et tegn på og udtryk for, at de føler sig som danskere. Derfor må der selvfølgelig også etableres muslimske gravpladser i Danmark. Det vil være helt grotesk, hvis de manglende gravpladser skulle blive et argument for de mere fundamentalistiske muslimers modstand mod dansk kultur og mod en reel integration. bl