Har du talt med et barn i dag?

Alvorlig ensomhed, mistrivsel og omsorgssvigt findes blandt børn i alle samfundslag - det kan bare være sværere at få øje på hos middelklassen. Som voksne har vi et ansvar for at tale med børnene

Hver tredje pige i folkeskolens ældste klasser er ofte ked af det, og lige så mange børn synes ikke, at deres forældre har tid nok til dem, skriver Karin Dahl Hansen i dagens leder.
Hver tredje pige i folkeskolens ældste klasser er ofte ked af det, og lige så mange børn synes ikke, at deres forældre har tid nok til dem, skriver Karin Dahl Hansen i dagens leder.

Leder: Det er nemt og bekvemt for flertallet, når endnu en frygtelig sag om incest og mishandling blandt socialt udsatte rammer medierne, at ryste chokeret på hovedet, kræve en øget indsats over for såkaldte nomadefamilier og flere ressourcer til landets socialforvaltninger.

Men faktum er, at alvorlig ensomhed, mistrivsel og omsorgssvigt findes blandt børn i alle samfundslag - det kan bare være sværere at få øje på hos middelklassen.

Dels er børnene på overfladen dygtige og velfungerende, og dels er det sværere for voksne at indse, at mistrivslen også findes i familier, hvor der er råd til skiferie, alskens elektronik og velmøblerede børneværelser.

De unge er dygtige til at ligne små succeser, og dermed viser de omverdenen det billede, alle forældre så frygteligt gerne vil se.

Men faktum er, at unge kvinder mellem 16 og 29 år er den befolkningsgruppe, der set i et livsperspektiv har størst risiko for at blive ensom; hver tredje pige i folkeskolens ældste klasser er ofte ked af det, og lige så mange børn synes ikke, at deres forældre har tid nok til dem.

Dertil kommer, at halvdelen af danske børn synes, at deres forældre ofte eller altid har travlt.

De færreste danske børn mangler noget materielt, og de fleste forældre siger, at de hellere end gerne vil lytte til deres børn. Men et er, hvad man siger, et andet er, hvad man gør, og hvis forældre ofte har en telefon for øret eller øjnene fæstnet på computeren, kan det være svært for børnene at få en samtale i gang om det, der er svært, når forældrene reelt er mentalt fraværende.

Der er brug for, at voksne prioriterer anderledes. For forældre til større børn handler det måske ikke så meget om nedsat arbejdstid som blandt småbørnsforældrene, men om at blive ved med at holde samtalen i gang, også når børnene bliver teenagere og signalerer, at de har helt styr på livet.

For en ting er den selvtillid, mange moderne børn udstråler, noget andet er det indre kaos, der også præger alt for mange.

Alle voksne - uanset om man er lærer, nabo eller familie - har et ansvar for, at børn trives. Børn og unge, der ikke har det godt trods den flotte facade, har krav på nøjagtig samme omsorg som de børn, der møder snavsede og sultne op i skole. Ensomheden kan blive dobbelt så slem for det barn, som kæmper med angst, spiseforstyrrelse eller isolation, hvis omgivelserne tror, man er en succes.

Som digteren Dan Turlls datter, Lotus, sagde til Kristeligt Dagblad i går, så findes omsorgssvigt ikke kun i miljøer, man normalt forbinder med misbrug, men også i familier med status og en fornuftig økonomi.

Det ved de fleste godt, men det er godt at huske på, når man er sammen med børn og unge.