Prøv avisen

Historieløshed

HISTORISK BEVIDSTHED er blevet en mangelvare i vores tid, og det er en farlig tendens. For historieløsheden truer både den enkeltes selvforståelse, forholdet til andre mennesker og sidst, men ikke mindst, den fælles forståelsesramme for kultur og samfund. Derfor kan man kun have sympati tilovers for Kristeligt Folkepartis forslag om at indføre en national mindedag for ofrene for folkedrab, fordi ethvert initiativ, der styrker den historiske bevidsthed, er et skridt i den rigtige retning. Når det er sagt, må man ikke desto mindre dele den bekymring, som Søren Søndergaard fra Enhedslisten også lufter i dagens avis. Han henviser til de mange FN-mærkedage, der jo principielt er gode nok, men som faktisk ikke rigtig udretter noget, fordi de mangler en ordentlig folkelig opbakning. Det kunne også godt blive denne nye mindedag for folkedrabs skæbne. Man kan samtidig også frygte, at indførelsen af en sådan mindedag vil komme til at virke som en sovepude, hvor man naivt luller sig ind i en falsk tryghed om, at nu har vi gjort noget ved problemet, og derfor er alt nu i sin skønneste orden. For det er det så langtfra. Der skal nemlig utrolig meget mere til, hvis man for alvor skal have rettet op på de manglende historiekundskaber, der fulgte i kølvandet på det, man populært kalder »de historieløse 1970'ere«. I Poul Hartlings (V) regering fra 1973-75 overvejede den daværende undervisningsminister Tove Nielsen (V) rent faktisk helt at afskaffe faget historie for at gøre plads for mere »samfundsrelevante« fag. Så galt gik det heldigvis ikke, og selv om det selvstændige fag på skoleskemaet ikke længere hedder historie, så skal der ifølge Folkeskolens læseplan stadig undervises i emnet, om end i et betydeligt mindre omfang end før 1970'erne. Og selv om det ikke kun er skolens skyld, at historieløsheden breder sig, så burde man måske overveje at opprioritere dets nuværende status. Det ville gavne meget mere end en årlig mindedag for folke-drabsofre. Men vi befinder os midt i en teknologisk samfundsudvikling, der ikke tillægger den personlige erfaring og evnen til at sætte ting ind i en større sammenhæng nogen stor værdi. Det er denne farlige tendens, vi skal have gjort op med, og her kan både skolens styrkede historieundervisning og Kristeligt Folkepartis ide om en mindedag for ofrene for folkedrab være skridt, der leder os på rette vej. holm