Prøv avisen

Hjælp døende

Godt med flere hospicepladser

Et af de positive elementer ved finansloven er, at det lykkedes at få afsat penge til 42 nye hospicepladser i kræftplan 3. Det er pladser, hvor uhelbredeligt syge kan få en om-sorgsfyldt afslutning på livet. Bevillingen har imidlertid rejst spørgsmålet, hvad der bliver gjort for det store flertal, som dør andre steder, for eksempel på et hospital eller hjemme? I en sparetid må man altid spørge, om de samme penge kunne være brugt bedre på en anden måde. Det mener en række læger, som udtalte sig om sagen til Kristeligt Dagblad i går. De peger på, at man kunne hjælpe flere patienter ved at få særlige palliative afsnit på sygehusene og ved at få flere palliative team, der tager rundt og støtter døende på sygehuse eller hjemme. Det er en relevant kritik, som man forhåbentlig kan bruge i regionerne. Måske kan de finde penge til hjælp til døende andetsteds end i kræftplanen.

hhh