Prøv avisen
Leder

Islam og kravet om reformation

Jakob Holm, kronik og debatredaktør Kristeligt Dagblad. Foto: Leif Tuxen

Danske muslimer må selv med tiden ændre deres traditioner

For et par uger siden markerede de fleste danske medier 10-årsdagen for den såkaldte Muhammed-krise, hvor Morgenavisen Jyllands-Posten publicerede en række karikaturtegninger af den muslimske profet, der endte med at sætte store dele af den muslimske verden i brand og skabe vrede - først og fremmest vendt mod Danmark.

I kølvandet på 10-årsmarkeringen er det derfor naturligt at spørge til, hvordan det så står til i dag med de danske muslimer og islams placering i det danske samfund.

I den forbindelse har Morgenavisen Jyllands-Posten bedt analysefirmaet Wilke om at lave en meningsmåling. Og meningsmålingen viser blandt andet, at 52,4 procent af en gruppe på 702 repræsentativt udvalgte danske muslimer afviser en reformation eller modernisering af islam, så religionen tilpasses de vestlige samfund.

Som man spørger, får man svar. For hvad er det egentlig, man har spurgt de danske muslimer om? Nu tillader lederpladsen ikke en større teologisk udlægning af begrebet reformation. Men hvis tanken er, at 500 år gamle erfaringer inden for en religion uproblematisk kan overføres til en anden religion, vidner det om mangel på historisk bevidsthed.

For de lutherske reformatorer betød reformation først og fremmest en tilbagevenden til de bibelske kilder bag om den magtfulde katolske kirkes dogmer og kirkepolitiske positioner. Ad fontes, som det hedder på latin. Tilbage til kilderne for at fortolke dem på ny.

Er det noget lignende, man ønsker, at islam skal gøre? I så fald er det allerede sket med Islamisk Stat. Her er man helt bogstaveligt gået tilbage til kilderne i Koranen og korsfæster og halshugger nu folk, nøjagtig som man gjorde det i Koranens tilblivelsestid. At Islamisk Stat skulle være vejen frem for islam, vil de fleste muslimer afvise som en fornærmelse. Og skal denne store verdensreligion for alvor reformeres, må det i religionsfrihedens navn komme indefra blandt troende muslimer.

Bag den tvivlsomme brug af ordet reformation spøger et mere rimeligt spørgsmål og ønske fra dansk side om at modernisere islam i et land som Danmark. Og her viser undersøgelsen fra Morgenavisen Jyllands-Posten, at ligestilling mellem muslimske mænd og kvinder faktisk fungerer godt, når det handler om synet på uddannelse og arbejde.

Her stopper ligestillingen blandt de to køn så brat. Et flertal af de adspurgte danske muslimer kan sagtens acceptere, at deres sønner gifter sig med ikke-muslimer, mens et flertal siger nej til, at deres døtre kan gøre det samme. Her lader islams diskriminerende kvindesyn meget tilbage at ønske i et land, hvor kønnenes ligestilling er en ufravigelig værdi.