Prøv avisen

Islamisk trussel

Siden angrebet på World Trade Center i New York har den vestlige verden søgt at bekrige terror

Islam rummer en årsag til, at så mange muslimer bliver terrorister

I EFTERDØNNINGERNE FRA terrorangrebet på USA i dag for seks år siden har en endeløs række eksperter forsøgt at forklare, hvorfor så mange unge muslimer begår terror. Herhjemme er diskussionen løbende blevet aktualiseret igennem årene, senest med sidste uges anholdelse af en gruppe unge i Københavns-området, som mistænkes for at planlægge et terrorangreb formentlig i Danmark. I al væsentlighed opereres der med tre forklaringsmodeller.

Den første er socio-kulturel og mener at kunne forklare det med, at den muslimske verden er fattig og presset af Vesten. Den er ydmyget af den dynamik, der findes i amerikansk og europæisk videnskab, teknologi og kultur, og den opfatter Vestens økonomiske fremgang som forhånelse. Vestens kvindesyn, moral og materialisme opfattes som dekadent, og Vesten er som sådan en fjende, der skal bekæmpes. Derfor udvikler islam sig som politisk ideologi, og derfor tiltrækker islamismen typisk unge, der føler sig marginaliseret i deres egne muslimske samfund, hvor fremtidsmulighederne er så begrænsede.

Den anden forklaring er også social-kulturel og fokuserer på, at unge muslimer bliver terrorister i deres søgen efter identitet. Under islams vandring mod vest forandrer religionen sig, fordi der ikke længere består en klar forbindelse mellem religion og kultur. Islam går derfor fra at være fælles kulturramme for muslimer til at være et langt mere individuelt fænomen. Den enkelte muslim søger selv og tager stilling til religionen efter eget hoved. Derfor er det, som den franske islamforsker Olivier Roy konstaterer, en udtrykt misforståelse, at islams vestliggørelse medfører en liberalisering af troen.

Tværtimod er der meget, der tyder på, at islam bliver mere radikal i eksilet. Derfor bliver nogle muslimske indvandreres børn langt stærkere troende end deres forældre. Islam udvikler sig væk fra en kulturel dimension, fordi religionen ikke er bundet til et bestemt samfund. I stedet inderliggøres troen, hvorfor der også i muslimske kredse i Vesten tales om at finde tilbage til en autentisk islam. Den form for islam findes naturligt nok bedst i den periode, som profeten Muhammed levede i. Og fordi muslimerne i Vesten ikke lever i et socialt fællesskab, men i en kultur præget af andre værdier, bliver deres måde at markere grænser på afstandtagen til andre.

Den tredje og sidste forklaring på den nye terror er politisk. Ligesom venstrefløjen i 1970erne og 1980erne som et led i ungdomsoprøret udviklede en ekstremisme og radikalisme, gør islam og islamismen det samme. Vi oplever den nu, men på et tidspunkt vil den forsvinde igen.

ALLE TRE FORKLARINGER har uden tvivl noget på sig. Men verdsliggørelsen, sekulariseringen, af de europæiske samfund er så stærk, at vi ikke længere har blik for, at religionen i sig selv rummer en vældig kraft. Alle muslimer er selvsagt ikke terrorister, men hvorfor er alle terrorister muslimer?

En væsentlig årsag er netop islam. Koranen rummer en voldelig dimension, som ikke mindst træder frem i det kapitel, der handler om omvendelse. Igen og igen mindes den rettroende muslim om, at han skal kæmpe for islam med livet og bekæmpe dem, der ikke tror på Gud. Islam trækker et blodspor igennem historien. Muhammed blev hærfører og statsleder og valgte magten. Jesus afviste magten, fordi hans rige ikke er af denne verden. Islams politiske ambition om at være normgivende for samfundet er en vigtig forklaring på islamismen og dermed også terrorens udbredelse. Det Gamle Testamente, som er jøders og til dels kristnes hellige tekst, rummer blodige passager, som læst bogstaveligt kan minde om nogle udsnit af Koranen. Men kristendommen baserer sig først og fremmest på Det Nye Testamente, og både jødedom og kristendom har undergået reformationer og gjort op med de udlægninger af troen, der legitimerer brugen af vold.

Det er ikke sket i islam. Derfor må det være op til den muslimske verden, herunder også de mange moderate muslimer, der er ofre for ekstremismen, at gøre op med de voldelige elementer i islam. Den legitimering af vold indgyder alt for mange muslimer et had til ikke-muslimer og driver dem i sidste ende ud i terrorismen.

bjer