Prøv avisen

Jesus og den danske jul

Den danske jul ville både fryde og undre Guds søn

Hvis nu Jesus pludselig var tilbage og stod uden for et dansk vindue juleaften og kiggede ind, hvad ville han så tænke? Det har Kristeligt Dagblad spurgt en række præster og andre debattører om i dagens avis.

Spørgsmålet er selvfølgelig i udgangspunktet noget hypotetisk og spekulativt, og som Birgitte Stoklund Larsen siger i artiklen, så vil de fleste bruge spørgsmålet til at fylde de ord på, som man selv ville have sagt, for vi har til syvende og sidst ingen anelse om, hvad Jesus ville have tænkt om dette og hint.

Det mest sandsynlige er dog, at hvis noget menneske i dag trådte frem og præsenterede sig som Jesus Kristus, ja så ville vedkommende øjeblikkelig blive indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, hvor diagnosen storhedsvanvid ville blive stillet, medmindre den indlagte på bestilling kunne producere et par undere, som ville kunne overbevise en moderne og skeptisk indstillet befolkning, der har det meget nemmere med videnskabelige beviser end religiøs tro.

Den danske jul ville sandsynligvis glæde Jesus, som flere af de udspurgte i artiklen er inde på, for fejringen af jul er et klokkeklart vidnesbyrd om kristendommens sejr over asatroen og helt centrale placering i dansk kultur og historie gennem de seneste 1000 år.

Jesus ville sikkert også glæde sig over den nærmest barnlige begejstring, som mange voksne danskere har i forbindelse med julen, lyset i den mørke vinter, der som Kristus selv symboliserer livets sejr over døden.

Den kendsgerning, at mange danskere bare fryder sig og ikke tænker på julen i dogmatiske og teologiske begreber, ville Jesus også have forståelse for. For kulturkristendom er nemlig også kristendom og bedre end alternativet: ingen kristendom overhovedet.

Men Jesus ville givetvis også undre sig en smule over verden, som den nu er indrettet godt 2000 år efter hans fødsel. Den ulige fordeling af verdens goder, der betyder, at en sjettedel af klodens befolkning må gå sultne i seng, mens den rigeste og mest velbjergede sjettedel smider mad ud og sågar destruerer fødevarer.

Han ville givetvis også bedrøves over de mange ensomme eksistenser, den åndløse grådighed og den ensidige fokusering på materialisme, som desværre også kendetegner et land som Danmark i 2010.

Om Jesus ville bryde sig om den verdensberømte danske hygge, må så stå hen i det uvisse. Men som Kåre Gade antyder det i dagens avis, så skal vi ikke på det felt være alt for selvfede og vide os alt for sikre.

For Jesus sidder som bekendt lige nu ved den Almægtiges højre hånd, og når han så kommer, ja så kommer han for at dømme levende og døde, som det hedder i kirkens apostolske og ældste bekendelsesskrift. holm