Prøv avisen

Køn kan ikke defineres væk

Europarådet svigter voldsramte kvinder ved at tale nysprog

Europarådet har vedtaget en ny konvention, som rådets 47 medlemslande og andre interesserede lande begynder at underskrive fra den 11. maj. Konventionens indlysende gode og rigtige formål, at beskytte kvinder mod vold, bruges desværre til at introducere noget nyt i internationale aftaler: En definition af køn, som ophæver begrebets afgørende biologiske karakter og reducerer køn til en social konstruktion.

På forsiden af dagens avis er to forskere begejstrede over dette stykke begrebsmæssig vold mod den kønsopfattelse, der hidtil har været bærende i de fleste civilisationer. Men universitetsfolkenes glæde kan ikke ændre ved, at Europarådet her bevæger sig ud i intellektuelt vrøvl og politisk uld.

Naturligvis er vi alle – mænd som kvinder – resultater af opdragelse, miljø og kulturelle normer. Men vi eksisterer samtidig og primært som henholdvis han- og hunkøn af biologiske grunde. At fastslå dette er kun for en meget rigid tænkning det samme som at underkende det sociales rolle i kønsdannelsen. Men det sociale kan bare ikke være forudsætningen. Det er biologien. Denne simple konstatering følger ikke kun almen menneskelig erfaring og sund fornuft. Den bekræftes også, hvis nogen skulle behøve videnskabelige beviser, i høj grad af moderne hjerneforskning, der påviser medfødte og væsentlige forskelle på, hvordan drenges og pigers hoveder fungerer.

Dette ved Europarådets konventionsforfattere formentlig godt. Det er derfor nærliggende, at deres newspeak – George Orwells nysprog – om køn skal tjene videre politiske formål. Værdirelativismens vigtigste virkemiddel er netop den glidende omdefinering af ellers kulturbærende idéer. Hvis køn bare er noget, der kan defineres af et givet samfund, kan det naturligvis også defineres om igen. Og hvordan skulle der så kunne være noget problematisk i at operere med såkaldt kønsneutrale ægte- og forældreskaber? Ja, hvorfor overhovedet lade reaktionære kønsopfattelser begrænse antallet af køn til to styk?

Ikke kun mand/kvinde-ægteskabet vil, nu også med juridiske argumenter, kunne udsættes for forstærket beskydning, når denne konvention er ratificeret af landene. Logikken er, at flere menneskelige relationer med dyb kristen-kulturel forankring vil komme under angreb. Resultatet – hvis ikke Europarådets medlemslande, herunder Danmark, tænker sig om – bliver stigende fremmedgørelse af de borgere, rådet skulle repræsentere. Og den bitre ironi er, at kvinder, der udsættes for kønsbaseret vold, på ingen måde har gavn af, at deres køn nullificeres som led i en verdensfjern tankeleg. jd