Kønsneutral ideologi

Det er tåbeligt at ophæve kønsforskelle i pas og cpr-numre

Dagens leder, Erik Bjerager, mener, at De Radikale yder vold mod majoriteten i deres forsøg på at tilgodese minoriteten, med om forslaget kønsneutrale Cpr-numre og pas.
Dagens leder, Erik Bjerager, mener, at De Radikale yder vold mod majoriteten i deres forsøg på at tilgodese minoriteten, med om forslaget kønsneutrale Cpr-numre og pas. Foto: .

Efter at have indført det kønsneutrale ægteskab ønsker De Radikale nu at ophæve kønsforskelle inden for endnu flere områder. Partiet foreslår, at det ikke længere skal fremgå, om et pas tilhører en mand eller en kvinde. Partiet ønsker også, at kønsneutralisere cpr-numrene, der i dag med deres sidste ciffer viser, om nummeret tilhører en mand (ulige nummer) eller en kvinde (lige nummer). Og endelig vil De Radikale ændre navnelovgivningen, så det bliver muligt for alle at tage et kvindenavn eller mandenavn efter eget ønske.

LÆS OGSÅ: Radikale ønsker kønsneutrale pas og cpr-numre

Forslaget er ikke fremsat som en aprilsnar, men har rod i en stadig mere fremherskende politisk ideologi, der ikke anerkender, at der er givne forhold som for eksempel køn, der ligger uden for vores egen indflydelse. Regeringen er bannerfører for denne ideologi anført af De Radikale, og det er her, at det virkelige værdipolitiske brud med VK-regeringen ligger.

Ligesom indførelsen af det kønsneutrale ægteskab havde til hensigt at imødekomme en minoritet, nemlig landets homoseksuelle, skal det nye forslag ses som en imødekommelse af et behov hos den meget lille minoritet af transseksuelle. Det er mennesker, der ønsker at have et andet køn end det, de er født med.

Men i bestræbelsen på at tilgodese minoriteten, gøres der vold på majoriteten.

Der er meget få transseksuelle i Danmark. Lovgivningen rummer allerede nu vid mulighed for at hjælpe dem. Hvis de diagnostiseres på Rigshospitalets sexologiske klinik, kan de i dag få et pas, hvor der i stedet for M for male (mand) eller F for female (kvinde) står X. De har også mulighed for med diagnosen at antage nyt fornavn efter det køn, de ønsker. Det er godt, for selvfølgelig skal minoriternes særlige behov imødekommes, så vidt det er muligt og inden for rimelighedens grænser.

Men denne mindelige og pragmatiske ordning er ikke nok for De Radikale. Partiets ideologisk ærinde er at fremme en tilværelsesforståelse, der er præget af troen på menneskets evne og mulighed til at definere sig selv fra grunden. Det er en overbevisning, der kan stilles spørgsmål til, uanset om man har et religiøst præget livssyn eller ej. Er det en frihed at skabe et samfund, hvor alle kan definere sig, som de har lyst til, eller er det en forbandelse, at der ikke er noget, der er givet? Partiet og regeringen vil ændre danskernes forståelse af køn og dermed den menneskelige natur. Det har altid været farligt, når politikere har påtaget sig at omdefinere virkeligheden. Og det er altid gået galt, når politikere er gået Vorherre i bedene og har villet ændre på forståelsen af mennesket.

Frem for at indføre et ægteskab for homoseksuelle ændrede regeringen anført af De Radikale hele ægteskabslovgivningen, så alle danskeres ægteskab nu er kønsneutralt.

Og frem for at leve med, at landets få transseksuelle har samme type cpr-nummer som andre og skal forbi Rigshospitalet sexologiske klinik, hvis de vil ændre deres pas og fornavn, vil partiet gøre vold på det store flertal, så alle danskeres pas og cpr-numre bliver ændret.

Er det virkelig kun i den økonomiske politik, at De Radikale holder fast ved deres sunde fornuft?