Prøv avisen

Kønsneutral kaoskurs

Tanken om kønsneutralitet bygger på forestillingen om køn som en social konstruktion, men enhver kan se, at der er forskel på kønnene. Foto: .

Regeringens forslag om køns-neutralt ægteskab bør afvises

I denne uge fremsatte regeringen sit kontro-versielle forslag om at gøre dansk ægteskabslovgivning kønsneutral. Forslaget er så dårligt forberedt, at det i bemærkningerne til det understreges, at loven først kan få fuld retsvirkning, når man har fået undersøgt de mange konsekvenser, der følger af en kønsneutral ægteskabslovgivning.

LÆS OGSÅ: Homoseksuelle: Vielses-forslag er ikke vidtgående nok

En ansvarlig regering ville undersøge følgerne af en ny lov, inden den vedtages. Ikke bagefter. Men regeringen og ikke mindst kirkeministeren har lovet, at bøsser og lesbiske kan blive gift i kirken til sommer, så derfor sjaskes forslaget igennem Folketinget.
Regeringsgrundlaget for S-SF-R-regeringen rummer et helt afsnit om bedre lovkvalitet. Det lovforberedende arbejde skal være grundigt, så nye love gennemarbejdes, og følgerne belyses, inden de vedtages. Det er et smukt princip, som regeringen altså ikke har tænkt sig at følge.

Derudover er der mindst tre grunde til, at forslaget ikke bør blive vedtaget.

For det første: Et kønsneutralt ægteskab er en politisk opfindelse uden rod i historien, kulturen eller teologien. Alle leksika og ordbøger beskriver ægteskabet som et forhold mellem mand og kvinde. Det har i alle kulturer og i alle religioner altid været sådan. Man kan ikke ved en politisk beslutning i Folketinget sætte den fælles historie, kultur eller natur ud af kraft.

Homoseksuelle har det registrerede partnerskab. Hvorfor gøre det ens, som er forskelligt?

Tanken om kønsneutralitet bygger på forestillingen om køn som en social konstruktion, men enhver kan se, at der er forskel på kønnene. At fremme en forestilling om kønsneutralitet kan skade børns og unges kønsbevidsthed. Ingen ved, hvordan identitetsdannelsen påvirkes. Helt absurd er det, som beskrevet i dagens avis, når man i en børnehave i Sverige ikke længere siger han eller hun, men forsøgsvist hen.

Følgen af at ændre ægteskabets natur ikke bare for de få homoseksuelle, men for alle ægtepar er hverken gennemtænkt eller gennemdrøftet. Ægteskabet er samfundets inderste kerne og har altid været det. Ingen kender følgen af at løsrive ægteskabet fra det naturlige familiebegreb. Hvis det alene bliver en juridisk kontrakt, der kan ændres efter behov, vil det virke samfundsopløsende.

Det kønsneutrale ægteskab har ikke været genstand for hverken offentlige høringer, ekspertudtalelser eller udvalgsgranskning. Alligevel vil regeringen havde det vedtaget senest den 15. juni.

Den anden grund til at modsætte sig lovforslaget er, at staten med forslaget overskrider sin grænse over for folkekirken. Selv de, der mener, at kønsneutrale ægteskaber er rigtige, burde protestere over fremgangsmåden.
Staten dikterer i det nye lovforslag folkekirken, at den skal acceptere ægteskab mellem homoseksuelle. Folketinget kan skabe den lovgivningsramme, der gør det muligt, men folkekirken er ikke en underafdeling af staten, og staten kan ikke diktere kirkens teologiske lære.

Regeringens indgreb i kirkens lære kan blive begyndelsen på mange nye, groteske statsindgreb i folkekirkens teologi. Hvis den liberale stat vil anerkende polygami flerkoneri, som er lovligt i en del lande skal kirken så også automatisk gøre det?

Den sidste grund til at være imod forslaget er, at i hvert fald halvdelen af biskopperne er det. De skal formulere et ritual, som de selv er imod. Det er aldrig sket før.
Det vil virke splittende på folkekirken. Måske er det dybest set også en af hensigterne. Regeringen vil gerne forberede folkekirken på et løsere bånd til staten. Mange af folkekirkens stærkeste støtter ønsker det ikke. Men forløbet i denne sag får dem formentlig til at ændre holdning. bjer