Prøv avisen
Leder

Kristeligt Dagblad mener: Forkert, at staten skal blande sig så nidkært i en friskoles pensum

Af Michael Bach Henriksen, kulturredaktør

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Staten er på afveje i kritik af friskoler

Den igangværende uge er den såkaldte Uge Sex. Her tilbyder den private interesseorganisation Sex & Samfund forløb og aktiviteter, som kan bruges i grundskolen. Skoler over hele landet tager imod tilbuddet, som i år har fokus på kroppen. Hvorfor et så vigtigt emne skal udliciteres til et privat foretagende, er en gåde, men sådan mener landets skoleledelser åbenbart, at det skal være.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet fører tilsyn med skolernes seksualundervisning. Som beskrevet i dagens avis viser afgørelserne i et tilsyn med ni friskoler, at særligt en konservativ seksualmoral på de kristne friskoler ses som kritisabel. Den seksualmoral, som Sex & Samfund er fortaler for, og som indeholder et langt mere flydende syn på for eksempel kønsidentitet, får derimod ingen anmærkninger.

Der er flere inkonsekvenser i denne sag, som man bør opholde sig ved. Friskolerne og Uge Sex er arena for en værdikamp. Man mindes den irske forfatter og satiriker Oscar Wilde, som med sit vanlige glimt i øjet sagde: ”Alt i verden handler om sex – undtagen sex. Sex handler om magt.”

For det første er der statens magt. Det er forkert, at staten skal blande sig så nidkært i en friskoles pensum. Man må antage, at forældre blandt andet sender deres børn på friskoler for at blive undervist efter andre normer og værdier end folkeskolens. Netop sundheds- og seksualundervisningen er fyldt med værdimæssige aspekter. I matematikundervisningen kan man ikke føre meget værdikamp om facit på regnestykket ”2 + 2”. Men om køn er biologisk bestemt eller en flydende kategori, er langt mere omdiskuteret. Friskolerne er i deres gode ret til at fortælle eleverne, hvad de finder er rigtigt, så længe man overholder loven og præsenterer et varieret materiale for børnene.

For det andet er der Sex & Samfunds magt. Man kan ikke bebrejde interesseorganisationen, at den søger indflydelse på folkeskolernes undervisning. Men det er underligt, at landets skoler uden debat lukker en privat forening ind og lader den varetage undervisningen i den såkaldte Uge Sex. Akkurat som det er principielt problematisk, hvis Arla underviser i hjemkundskab eller Danske Bank i matematik, er det problematisk, at en organisation med en tydelig politisk dagsorden varetager seksualundervisningen.

For det tredje og sidste er der STUK’s magt. Det er opsigtsvækkende, at styrelsen finder det materiale, som man blandt andet underviser ud fra på de kristne friskoler, værd at give en anmærkning. Det er meget tilforladeligt. ”Jeg kan ikke se noget i dette materiale, der er mere kontroversielt end det, man kan finde i Sex & Samfunds materiale,” som en ekspert siger i dagens avis. Han har fuldkommen ret. I tolerancens og mangfoldighedens navn må man derfor forvente, at Sex & Samfund fremover præsenterer eleverne i Uge Sex for et konservativt syn på seksualmoral. Det vil være progressivt.