Præster bør tage jobbet alvorligt

Heldigvis har kun en forsvindende lille del af verdens kristne samme opfattelse som danske præster, der ikke tror på en skabende Gud eller Jesu opstandelse

Michael Bach Henriksen.
Michael Bach Henriksen. Foto: Paw Wegner Gissel.

Det har vakt debat i juledagene, at flere sognepræster i Morgenavisen Jyllands-Posten har meddelt, at de hverken tror på en skabende og opretholdende Gud, på et evigt liv eller på, at Jesus opstod fra de døde.
Det kan jo ikke forklares naturvidenskabeligt, siger de.

De pågældende præster er et lille mindretal af de 800 præster, der har deltaget i rundspørgen, så større er sagen heller ikke.

Men kommer der flere venner af folkekirken som disse præster, er der ingen grund til at lede efter fjender. Så udvandes budskabet indefra, og tilslutningen forsvinder.

Ingen samfundsborger kan tage en institution alvorligt, hvis dens talspersoner undsiger dens grundlag. Tror læger heller ikke, at medicinen hjælper? Anbefaler bankrådgiveren at ignorere renteudviklingen? Og hvor stor tillid til kirken har mon begravelsesgæster, når præsten prædiker, at opstandelsestro er noget vås? Ingen trøst at hente der.

Det er et held, at kun en forsvindende lille del af verdens kristne har samme opfattelse som disse danske præster, for hvem Gud er så lille, at han kan rummes af menneskets begrænsede logik.