Prøv avisen
Leder

Lærere skal lære om religion

Der er brug for lærere, som ved noget om livets centrale dele

Er Danmark et kristent land? Det har regeringen skrevet i regeringsgrundlaget, men man ville ikke tro det, hvis man blot skulle svare ud fra den udvikling, der ses i skolesystemet. Seneste eksempel er en ny rapport, som dokumenterer en klar svækkelse af faget KLM, der står for ”Kristendom, Livsoplysning, Medborgerskab” og er del af lærernes uddannelse.

12 ud af 16 institutioner, der underviser kommende lærere, har reduceret KLM-fagets etcs-points, som er en målestok for, hvor mange ressourcer og i sidste ende tid, der bruges på faget.

Det er en langsom, men sikkert fremadskridende proces, at de institutioner, der uddanner lærere, begrænser de ressourcer, der ville kunne sætte børn i stand til at forstå den religiøse verden. Allerede i 2014 kunne man læse følgende udsagn fra en censor i faget KLM i fagbladet Folkeskolen:

”De studerende mangler helt grundlæggende konceptuelle forståelser af relationen religion – samfund – individ og af kristendommens betydning for det danske samfund.”

Samme rapport kunne sammenfatte censorernes vurderinger:

”Især er der bemærkninger om, at de religionsfaglige perspektiver er svækket eller helt fraværende.”

Det er underligt, at læreruddannelsens ansvarlige igen og igen vil bringe sig selv i en position, hvor de udstiller lærerne som modstykke til de mange, der ønsker forbedring af den lærdom, der handler om livsanskuelse. Det risikerer at undergrave troværdighed og tillid til både skolen og dens politisk ansvarlige, når udviklingen går en anden vej, end det vedtages demokratisk.

Det var målsætning i en lov fra 2013, at KLM-faget ikke måtte svækkes. Men det er præcis det, der er sket.

Verden og dens konflikter følger mange religiøse mønstre, som må være svære for unge at forstå med den fattige indføring i troens verden, de får i Danmark. Det er trist. Det er også trist, at ledere i skolesystemet hele tiden skal holdes i ørene af politikere fra særligt den borgerlige fløj for at gøre børn og unge klogere på livets centrale dele. To borgerlige ministre udtrykker i Kristeligt Dagblad i dag modstand mod den udvikling, som den nye rapport beskriver.

Modstanden er set før. Men ofte ender det alligevel med, at uddannelsessystemet taler udenom og fortsætter den kurs, der fører mod uvidenhed om religion. Sproget kan blokere dialogen. Dele af skolesystemet har sat en ære i at tale, så brede lag ikke kan oversætte det til noget forståeligt: om fagfaglighed og baselinerapporter.

Mens lærere prøver at åbne deres emner over for børnene, kan der være et sekterisk lukket præg i sproget hos de pædagogisk magtfulde lag, som skal føre politikernes beslutninger ud i verden. De burde i stedet åbne sig og samtale demokratisk med politikere, borgere og forældre.