Langt til Nice

AFSTANDEN FRA den franske by Evian ved Geneve-søen til den franske by Nice ved Middelhavet er i luftlinje kun omtrentlige 300 km. Afstanden fra weekendens EU-udenrigsministermøde i Evian til topmødet i Nice i december er i tid ligeledes overskuelig. Men - det gælder i begge dimensioner - indimellem ligger der nogle alper. Mødet i Nice skal få endeligt styr på den interne reformproces, der skal klargøre EU til udvidelsen mod øst. Vejen dertil går stejlt opad og er brolagt med kompromisser. Men mødet i Evian så mest udad, på den fælles udenrigspolitik. Diskuterede Mellemøsten- meningerne var delte, man var enige om at se »forhåbningsfuldt« på de haltende israelsk-palæstinensiske fredsforhandlinger. Diskuterede sanktionspolitikken over for Serbien - meningerne var delte, man var enige om et signal før det jugoslaviske valg: at det hele kan blive anderledes under et anderledes styre. Alligevel kom østudvidelsen brat på tapetet: Den tyske kommissær for udvidelse, Günter Verheugen, beklagede højt, at tyskerne ikke får lejlighed til at tage stilling til østudvidelsen ved en folkeafstemning. En tanke, der straks blev imødegået af den tyske udenrigsminister, Joschka Fischer - der skal ikke herske tvivl om Tysklands EU-politik. Og af kommissionsformand Romano Prodi - der skal ikke herske tvivl om EU's vilje til udvidelse, mens ansøgerlandene sveder af anstrengelse for at leve op til optagelseskriterierne samtidig med, at åbningstidspunktet nu tidligst hedder 2005. Nu er Verheugen ikke nogen fusentast. Han er en mand af vægt i tysk politik, medbygger af det tyske socialdemokratis udenrigspolitik, herunder åbningen mod øst efter murens fald. Verheugen er ingen populist. Og hans ønske om mere folkelig deltagelse i EU's beslutningsproces er næppe så meget henvendt til de tyskere, der i morgen måtte frygte for effekten af en udvidelse på det tyske velstandsniveau. Snarere henvendt til de tyskere, der i dag er utrygge over at se D-mark udskiftet med euro uden forudgående tilbundsgående debat - et signal om, at der ikke fortsat skal handles hen over hovedet på dem. Landene i øst har ikke brug for mere usikkerhed om deres optagelse. Vi har inviteret dem på vilkår, de bestræber sig på at leve op til. Den invitation må stå ved magt. Men bag udvidelse og bag integration skulle til enhver tid gerne stå flere personer end summen af kommissærer og politikere - nemlig et flertal af medlemslandenes befolkninger. Det er politikerne forpligtet på. Det gør ikke spor, at Günter Verheugen fik mindet om det. ls