Prøv avisen
Leder

Ligestilling er ikke til forhandling

Karin Dahl Hansen, Liv&Sjæl-redaktør på Kristeligt Dagblad Foto: Paw Gissel

Chikanen i Tyskland har været en øjenåbner for mange

Hvis der er kommet noget positivt ud af de hundredvis af seksuelle krænkelser, der er blevet anmeldt i Tyskland efter nytårsaften, er det, at skællene er faldet fra øjnene for mange, uanset hvor man i øvrigt politisk befinder sig. Ligestilling mellem kønnene er i dag en så indlejret del af det tyske, svenske og danske samfund, at det har været rystende at erfare, at det, man i årevis har taget for en given præmis, ikke er det for en del af de mænd, der er kommet hertil i de senere år som asylsøgere og migranter.

Ganske vist har nogle debattører forsøgt at relativere overgrebene ved at fremhæve, at også europæiske mænd krænker kvinder. Men over en bred kam er der heldigvis enighed om, at overgrebene nytårsaften er uden sidestykke i Europa og blandt andet kan forklares med den kulturelle baggrund, gerningsmændene har med sig. Med andre ord er der et kvindesyn i Mellemøsten og Nordafrika, der er milevidt fra og uforeneligt med det nordeuropæiske.

Om ikke før så står det nu lysende klart for alle, at vi skal besinde os på vore værdier og stå fast på, at de ikke er til forhandling. Der er noget, der er rigtigt og forkert, og i Danmark, Sverige og Tyskland er ligestilling mellem kvinder og mænd ikke til diskussion. Det er et vilkår, som de nyankomne må rette ind efter, og til det hører også, at man opfører sig ordentligt.

Det vil sige, at man ikke alene overholder landets love, men også respekterer, at kvinder har lov at færdes, hvor de vil, og hvordan de vil, uden at blive generet. Det er mændene, der skal tilpasse sig det samfund, de er i, og ikke kvinderne, der skal ændre adfærd. Og det skal ske fra dag et.

Krænkelserne i Tyskland påvirker ikke kun de kvinder, det gik ud over nytårsaften, men skaber utryghed hos alle piger og kvinder - også i Danmark. Det er uacceptabelt, og derfor er det vigtigt, at der bliver slået hårdt ned på disse overgreb. At der er nultolerance, og at politiet tager opførslen dybt alvorligt og møder den med de nødvendige magtmidler.

Det indebærer også, at myndigheder, politikere og presse taler åbent om de udfordringer, flygtningestrømmen og indvandringen fører med sig.

Det er en debat, der bør foregå bredt i samfundet, på skoler, arbejdspladser og i foreninger.

Det forstokkede kvindesyn, som nogle af mændene har, må ikke slå rod og må ikke ændre vores samfund. Ved klart at sige fra står vi ikke alene fast på en umistelig værdi, men støtter også de mænd og kvinder, som er kommet hertil i de senere år, som netop ønsker at være en del af vores samfund og nyde godt af de frihedsgrader, der følger med ligestilling og retten til at ytre sig. 

Andre læser lige nu