Prøv avisen
Leder

Kristeligt Dagblad mener: Luk de dårlige plejehjem

Af Karin Dahl Hansen, liv&sjæl-redaktør  

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Demente har krav på den allerstørste omsorg og beskyttelse

Hvorfor må offentligheden ikke se, hvordan en ældre dement kvinde i Aarhus bliver behandlet? TV 2 lavede i efteråret på opfordring fra kvindens pårørende skjulte optagelser, der angiveligt viser grov omsorgssvigt og krænkende behandling af kvinden, men kommunen svarede igen med at politi-anmelde tv-stationen, fordi den 90-årige kvinde ikke havde givet samtykke. Det har indtil videre medført, at der er nedlagt fogedforbud mod at vise optagelserne.

Det er al ære værd at varetage ældre dementes retssikkerhed, men kvindens syv børn og hendes barnebarn, der er hendes værge, havde givet tilladelse. Fordi de vurderer, at deres mor og farmor lider overlast. Og fordi de ikke er lykkedes med gennem dialog med plejehjem og kommune at få ændret på forholdene.

Så spørgsmålet er, om kommunen er optaget af kvindens værdighed og retssikkerhed eller snarere vil beskytte sine egne medarbejdere og eget renommé. Indtil videre har den erkendt, at der er noget galt, og har svaret med forflyttelse af ledende medarbejdere og tjenstlige samtaler med 13 plejere. Ingen er tilsyneladende blevet afskediget, og man kan frygte, at problemerne fortsat eksisterer på flere af kommunens plejehjem.

Der er tale om et principielt spørgsmål, der vedrører de allermest udsatte borgere i dette land. For med det foreløbige fogedforbud har man reelt frataget dem muligheden for at ytre sig. Når de ikke selv kan, og deres pårørende og værger ikke må, kan de i værste fald være prisgivet et plejehjem, hvor der er sket en så stor dehumanisering, at det burde lukke på stedet.

Allerbedst er det naturligvis, hvis plejehjemmene er velfungerende, og medarbejderne er dedikerede. Og sådan er det rigtig mange steder. Her foregår omsorgen for de ældre i tæt samarbejde med de pårørende, som bliver anset for en ressource og ikke en belastning. Det er trods alt dem, der kender de demente bedst. Og også kender dem, som de var engang. Også af hensyn til de mange gode plejehjem og samvittighedsfulde medarbejdere bør der sættes en stopper for de steder, hvor kulturen har udviklet sig, så den er ødelæggende for beboerne.

For der findes desværre elendige plejehjem, hvor sygefraværet blandt medarbejderne er højt, hvor udskiftningen af personalet er stor, og hvor der er et rend af vikarer. Hvor ledelsen ikke formår at sætte en klar retning, og hvor man for længst er holdt op med at se på beboerne som mennesker, men regner dem for klienter og borgere med hård sprogbrug og manglende omsorg og pleje til følge.

Det går ikke. Og her har offentlighed flere gange vist sig at være nødvendig. Skjulte optagelser må aldrig stå alene, og ingen medarbejdere kan tåle at have sit arbejde over-våget hele tiden. Alle begår fejl. Men nogle gange er det nødvendigt for at dokumentere, hvad der reelt sker, og trænge bag glatte formuleringer på hjemmesider om værdier og tilsynsrapporter, der bliver til på baggrund af varslede besøg.