Mørkeleg

Kirkeministeriet må hurtigt på banen, hvis de smukke salmetoner, der klingede ud fra kirkeministeriets domicil i Frederiksholms Kanal, da salmebogskommissionens medlemmer lod røsten høre ved afleveringen af deres resultat, skal have mening. Prøvesalmebogen i form af en officiel betænkning danner rygraden i den høring, hvor landets menigheder og enhver borger opfordres til at afprøve resultatet. Og kommissionens medlemmer har da heller ikke lagt skjul på, at de forventer, at salmerne fra prøvesalmebogen vil blive brugt flittigt. Et ønske, som alene kan opfyldes derved, at man kopierer dens salmer til brug ved gudstjenester, salmesangsaftener, eller hvordan man nu lokalt vil indrette sig i sognene. Men ak. Det er ulovligt. I hvert fald når det gælder de omkring 80 af salmebogsforslagets salmer, der er skrevet i nyere tid og derfor omfattes af lovgivningens beskyttelse af ophavsretten. Kirkeministeriet, der nedsatte salmebogskommissionen og har modtaget dets forslag, står som udgiver og dermed ansvarlig for prøvesalmebogen. Ministeriet havde da også sikret sig retten til at trykke de nyere salmer, den omfatter. Men tilladelsen omfatter kun optrykningen - ikke den for den kommende høring så nødvendige ret til kopiering. Det kan hverken ministeriet, salmebogskommissionen eller den danske menighed bruge til ret meget. En mørkeleg, hvor menigheden opfordres til at udtale sig om udvalget af salmer, såvel udeladelser som nye salmer, der foreslås optaget i en ny salmebog, men hvor menigheden ikke får lejlighed til at afprøve forslaget i praksis i kirke og menighedshus, er en umulig situation. Man må vel formode, at det netop er de nye salmer, der foreslås medtaget, der især skal afprøves, netop fordi de er nye. De salmer, der går igen fra vor nuværende salmebog, er menighederne fortrolige med - ellers hørte de vel blandt de salmer, man foreslår at udelade. Det vil nogle naturligvis også protestere mod, men der behøves ingen kopimaskine for at sikre debatten. Ikke et ondt ord om ophavsretsloven i den sammenhæng. Naturligvis er ordets kunstnere på prosa og vers på linje med andre arbejdere deres løn værd. At der formentlig er salmedigtere blandt de nyrepræsenterede, der er taknemlige for blot at blive repræsenteret, rokker ikke ved princippet. Kirkeministeriet må i største hast gennem Copy-Dan sikre sig en aftale og betale den afgift, der bliver resultatet heraf. Det er i Frederiksholms Kanal, hverken i det enkelte sogn eller stift, denne opgave skal løses. Problemet gælder ikke kun salmerne, men også de nyere salmemelodier til både ældre og nutidige salmer, når den efterfølgende udgivelse af noderne til den nye salmebog foreligger. Mørkelegen må afløses af lovsangstoner.jr-o