Midt i en corona-ventetid

Vigtigt at samfundet er klar, hvis smittetallene blusser op

Danmark må indtil videre siges at være sluppet nådigt gennem coronapandemien. Lad os håbe, at det fortsætter, og at myndighederne har lært så meget af de dramatiske forårsmåneder, at den forholdsvis stille periode, vi nu er inde i, bruges til at ruste samfundet til en ny opblussen eller ligefrem en anden bølge i antallet af smittede med covid-19. Virussen er stadig iblandt os, og sandsynligheden for, at smittetallet vil stige i løbet af efteråret, er stor.

Da covid-19 kom til Europa, var ingen forberedt. Heller ikke herhjemme. Hverken regering, regioner eller kommuner. Myndighe-derne blev taget på sengen, og selvom der blev truffet mange fornuftige beslutninger, var tiden også præget af hovsa-beslutninger, der sidenhen skulle vise sig at være fejlbeslutninger. Det viste sig også lynhurtigt, at Danmark stort set stod på bar bund, når det handlede om værnemidler som mundbind, ansigtsvisir og testmaterialer. Denne mangel kom også til at blive afgørende for, hvilke strategier der hen ad vejen blev valgt; man kan for eksempel ikke have en test- og opsporingsstrategi, hvis man ikke har testudstyr nok.

Statsminister Mette Frederiksens (S) hurtige nedlukning af samfundet og danskernes indsats med at holde social afstand og god håndhygiejne er de faktorer, som de sundhedsfaglige eksperter fremhæver, når de skal give en forklaring på, at det lykkedes at holde smitten nede og få kontrol over den.

Spørgsmålet er nu, om vi lærte så meget i foråret, at vi står bedre rustet til den forventelige opblussen i efteråret, så en stigning i smittetallet kan angribes lige så effektivt uden at skulle gribe til så drastiske foranstaltninger som en hel eller delvis samfundslukning.

Så i dette øjeblik burde der både på regionsplan og i staten foregå et arbejde med at koordinere og foretage indkøb af alskens værnemidler og af den medicin, der indtil videre er godkendt til brug på coronapatienter, så depoterne kan være fyldt op, når efteråret sætter ind. Værnemidlerne er blot ét eksempel, et andet er hele hospitalssektoren. Har man styr på, hvilke hospitaler og afdelinger der skal omdannes til corona-afsnit, hvis patienttallet stiger? Så vi kan undgå, at sengeafsnit oprettes og bemandes med personale, men kommer til at stå tomme for patienter, hvilket vil gå ud over andre behandlinger.

Men vigtigst af alt: Hvordan går det med den nye styrelse, som regeringen bebudede i foråret. Den skal overordnet styrke den samlede myndighedsindsats under en epidemi ved blandt andet at sikre forsyning og tilstrækkelige lagre af værnemidler samt tilgængelighed af tests og isolationsfaciliteter. Den nye styrelse skal også koordinere samarbejdet på tværs af myndigheder, herunder kommuner og regioner og med private aktører. Det hed sig i foråret, at styrelsen skulle være klar til august, altså om 14 dage.

De myndigheder, der var dygtige til at oplyse befolkningen i foråret, er nu bemærkelsesværdigt tavse. Vi må sætte vores lid til, at arbejdet med at forberede en eventuel opblussen er godt i gang, og at oplysning følger, men først efter sommerferien.