Prøv avisen
Leder

Nej til folkeafstemningspanik

Ingen grund til at afvise folkeafstemninger om EU for evigt

Intet europæisk land har haft flere folkeafstemninger om EU-forhold end Danmark. Det har ikke hindret dansk medlemskab, men har placeret os i randen af samarbejdet på en række vigtige områder. Afstemningerne har sikret, at danskerne er blandt de mest oplyste folk om EU på godt og ondt. I grunden ikke så galt, selv om man indimellem kunne ønske, at debatten også handlede om, hvad Danmark kan bidrage med i EU i stedet for altid at fokusere på, hvad ”vi får ud af det”. Senest har en analyse vist, at det indre marked har beriget Danmark med 99 milliarder kroner, og det er selvfølgelig udmærket, men EU handler om større ting end det danske bruttonationalprodukt.

Et tæt og velfungerende europæisk samarbejde er helt afgørende for, at man kan løse de overvældende udfordringer med folkevandring, miljøødelæggelse og økonomisk stagnation. Desværre er EU-samarbejdet ikke velfungerende, men det bør man arbejde for, at det bliver.

Nu foreslår De Radikale, Alternativet og SF så, at de syv EU-venlige partier i Folketinget skal garantere, at der aldrig bliver en folkeafstemning om det danske EU-medlemskab igen. Forslaget skal læses ind i den aktuelle tilnærmelse mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, hvor Socialdemokratiet er på vej med en væsentlig mere EU-kritisk linje. De Radikale, SF og Alternativet håber at kunne tøjre det muligvis kommende regeringsparti, så det ikke lader sig presse til at acceptere en ny folkeafstemning om Danmarks EU-tilknytning - med risiko for, at et flertal af vælgerne følger briternes nej til samarbejdet.

Hvor forståelig bekymringen for et dansk exit fra EU end er, virker de tre partiers forslag ikke overvældende gennemtænkt. For det første vil intet ansvarligt parti garantere, at der aldrig kunne opstå en situation, hvor det ville give god mening at spørge vælgerne om EU-medlemskabet. For det andet vil forslaget indgå i modstanderpartiernes fortælling om, at tilhængerpartierne frygter vælgerne og ikke har tillid til deres sunde dømmekraft, hvis man skulle vove en folkeafstemning. For det tredje risikerer de groft sagt at jage Socialdemokratiet endnu dybere ind i Kristian Thulesen Dahls favntag.

Bundlinjen er, at uanset hvilken aftale briterne måtte få med EU, vil det ikke være i Danmarks interesse at følge dem ud af unionen. Trods skepsis over for dele af EU er der fortsat solidt folkeligt flertal for dansk medlemskab, og derfor har tilhængerne heller ingen grund til at frygte en eventuel folkeafstemning. Så længe de EU-positive partier vel at mærke står sammen om at fastholde opbakning til et tæt europæisk samarbejde - alle EU’s mangler ufortalt.

Desværre blæser en nationalistisk og isolationistisk bølge hen over den vestlige verden, men svaret på den bølge er næppe at udvise folkeafstemningspanik.