Nyt hold

MINDRE BUREAUKRATI og mere effektivitet lover EU's tiltrædende kommissionsformand, Romano Prodi. Med det stærke mandat, udpegningen af Prodi som den store oprydder har givet ham, har han sat kraftigt præg på udvælgelsen af de 19 øvrige kommissærer. Prodi er tydeligvis gået efter seriøse arbejdsmennesker. Dem ser det ud til, at han har fået samlet ganske mange af. Herunder danske Poul Nielson (S), som jo også kan tilføre sit kommende arbejdsområde al ønskelig ekspertise. Flere kvinder og flere kristdemokrater end først tilbudt havde Prodi bebudet for at gøre kommissionen dels mere repræsentativ for befolkningerne, dels for EU-parlamentets nye politiske billede. Der er dog det samme antal kvinder på det nye hold som på det gamle, fem af 20. Og EU-parlamentet, som skal godkende kommissionen til september, vil muligvis finde, der er for få kristdemokrater. Men det ligner et lovende hold, en forbedring fra det, der trådte tilbage for ikke at blive trådt tilbage. han afkræver samtlige kommissærer en skriftlig erklæring om, at han kan bede dem gå. Egentlig har kun EU-parlamentet fyringsret, en ret, det i januar veg tilbage fra at benytte, da der ellers var god grund. Prodi kan formodes i fremtiden også i andre situationer at lave nye regler, hvis han finder dem nødvendige. Demokratisk, ikke helt. Effektivt, ja. Prodi er overbevist om nødvendigheden af den europæiske integration. Han vil styrke EU-kommissionens rolle i den proces. Selv optræde stærkt som leder for noget, der i stigende grad vil ligne en regering. Hjemlige røster har beklaget valget af Poul Nielson ud fra betragtningen, at han ikke er den bedste til at sælge EU-budskabet til danskerne. Andre har beklaget, at Ritt Bjerregaards fratræden som miljøkommissær er et tilbageskridt for danske miljøinteresser. De to synspunkter hviler på den samme misforståelse. Udvælgelsen af kommissærerne skal selvfølge-lig være en del af de normale politiske processer i landene. Men når kommissærerne har indtaget deres pladser i Bruxelles, er deres opgave at tjene fællesskabets interesser og primært passe dét stykke arbejde. Det skal Romano Prodi nok bestræbe sig for at fastholde dem på. Om ønskeligheden af en stærk integration er der flere meninger, her og i andre lande. Men skal den integration nå nogen vegne, giver denne nye kommission under Prodis ledelse god mening. ls