Oliepriser

HIMMELFLUGT HAR været kursen for oliepriserne gennem det seneste år, hvor prisen på olie er steget med omkring 40 procent. Det kommer til at kunne mærkes på husholdningsbudgettet, hvor en såkaldt gennemsnitsfamilie vil skulle bruge omkring 5000 kroner mere til opvarmning og bilkørsel. Prisstigningerne og de følelige konsekvenser for danske forbrugere har rejst et krav om, at når olieprisen stiger, må afgiften sænkes. Både olie og benzin er som bekendt belagt med store afgifter, og staten får flere penge i kassen, når olien stiger, og familiebudgetterne belastes. Vognmændene har således rejst krav om en sænkning af dieselafgiften, som de føler sig særligt hårdt ramt af. Og formanden for de danske parcelhusejere har ligefrem antydet, at staten har en moralsk forpligtelse til at sænke afgifterne, når råstofpriserne stiger. Umiddelbart lyder det jo meget indlysende og måske ligefrem rigtigt. Men hvis man bare løfter blikket en anelse over hækken og det helt nære, så er det også et hjerteskærende kortsigtet perspektiv. Sagen er, at olieressourcerne ikke er ubegrænsede, og at vi er i færd med på et par hundrede år at forbruge, hvad det har taget årtusinder at udvikle. Ikke fordi det seneste års stigninger i olieprisen nødvendigvis må mane katastrofestemningen frem, men der er dog heller ingen grund til at gribe til løsninger af typen, der bedst kan sammenlignes med forsøget på at holde varmen ved at tisse i bukserne. I morgen holder kredsen af olieproducerende lande, OPEC, møde for at afgøre, om de skal sætte produktionen op. Det får måske - måske ikke - priserne til at stabilisere sig. Men det bør ikke stoppe arbejdet med at udvikle alternativerne. Der er masser af energi i både sol, vind og jord - problemet er, at det er dyrt at udvinde det sammenlignet med udvindingen af fossile brændstoffer. Udfordringen er at gøre de såkaldt alternative energikilder rentable og selvbærende, for vi har brug for energi for at opretholde et moderne, velstående samfund. Foreløbig er det kun få politikere, der er faldet for fristelsen til at slå til lyd for en sænkning af afgifterne for at tækkes vælgerne. Parcelhusejere og bilister er der som bekendt mange af i landet. Og hvis politikerne - og staten - har en moralsk forpligtelse er det netop forpligtelsen til her ikke at gå efter de korte gevinster, men at satse mærkbart på forskning i og udvikling af varige og CO2-neutrale energikilder. Målet er jo, at også kommende generationer skal have både lys og varme til at se ud over egen havelåge. bl