Operahuset

MANGE ÅRS strid og udsigten til en halv løsning omkring Det Kongelige Teaters fremtid synes med et slag at kunne skrottes. Mærsk Mc-Kinney Møllers tilbud om at bekoste opførelsen af et operahus på Dokøen ved Københavns sydlige havnefront lige over for Amaliehaven og Amalienborg er ikke kun en storstilet gave til København. Det er et nationalt projekt. Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv er hele landets nationalscene, men rammen - teaterbygningen - lever ikke længere op til de pladsmæssige krav, som en samling af de tre kunstarter, skuespil, opera og ballet, i dag stiller. Om den erkendelse så også nødvendiggør en administrativ adskillelse, er et andet spørgsmål, som en geografisk udflytning af operaen til det spændende miljø, som er ved at opstå på Holmen, ikke nødvendigvis forudsætter. Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) fortjener tak, når hun så hurtigt og resolut har taget skridt til at stoppe den arkitektkonkurrence, der skulle give forslag til et nyt skuespilhus på turbinegrunden ved Got-hersgade i København. Dette projekt opfylder ganske vist kravet om at ligge nær Kongens Nytorv, men stort set alle andre omstændigheder, ikke mindst de snævre pladsforhold midt i et tætbebygget område, taler imod. Projektet bærer mest af alt præg af at være en prestigesag, der skulle sikre det nuværende styre i København et varigt monument. At alternativet indtil for nylig var et operahus bag Glypoteket, var i lige så høj grad en arkitektonisk minimalløsning, hvor nærhedsprincippet - denne gang til Tivoli - syntes at overvinde alle relevante indvendinger, tilføjes kun. Der skal da nok være dem, der har det svært med, at det er Mærsk Mc-Kinney Møller, der står som giveren. Hvem husker ikke forargelsen, da han i 1970'erne stod bag Amaliehaven, i dag et væsentligt og populært indslag i Københavns havnefront. Så er det naturligvis lidt utraditionelt, når giveren ikke ønsker en international arkitektkonkurrence. Men til gengæld får en af Danmarks førende arkitekter, Henning Larsen, mulighed for at forme et hovedværk i sit hjemland. Med al respekt for hans tidligere arbejder i Danmark, så er det bygninger uden for Danmarks grænser, han internationalt er kendt for. Med Mærsk Mc-Kinney Møllers storslåede tilbud frigøres der både midler og kræfter til en forsvarlig og langsigtet løsning. Nu bør man give sig den fornødne tid til at overveje de nye muligheder, men udgangspunktet er godt og rigtigt. Der er al mulig grund til at sige tak for en storstilet gave og at bruge anledningen til en samlet og forsvarlig sikring af såvel de tre kunstarters som Det Kongelige Teaters fremtid. jr-o