Prøv avisen

Penge med mening

Midt i det store juleforbrug går det frem med velgørenheden

Danskernes bidrag til velgørenhed er i kraftig vækst. Det må siges at være en af dagens gode nyheder her i avisen.

Ud over at det konkret kommer mange udsatte mennesker til gode herhjemme og i Den Tredje Verden, er det også et tegn på, at vi er på vej væk fra en årrække præget af individualisme og egoisme. Og hvem ved - måske på vej mod besindelse og øget grad af samfundssind. Man har lov at håbe.

Indsamlingsorganisationerne er således en af de få brancher, der kan notere sig vækst i 2009 - og i en tid med økonomisk og global krise må det siges at være en af de bedste brancher, der kan være vækst i. Mens regeringen gang på gang forgæves har forsøgt at få danskerne til lommerne for at sætte gang i det private forbrug - ja, så lykkes det faktisk for de velgørende organisationer at få folk til at bruge penge.

Det er muligt, at der er mange lavpraktiske forklaringer på den gode udvikling så som øget professionalisering, større arveindtægter fra en fortsat mere formuende ældrebefolkning og smartere teknologiske muligheder for at donere penge. Men der er formentlig ingen tvivl om, at der også er sket en bevidstgørelse hos befolkningen. Vi lever i et af verdens rigeste lande, hvor de fleste vitterligt intet mangler, og hvor en af julens største udfordringer er at finde på, hvad man skal give ham eller hende, der har så godt som alt - eller til enhver tid selv kan købe det. Men fattigdomsåret, den meget omtalte efterspørgsel på julehjælp og synliggørelsen af de mange børn, der ikke har værelset fyldt med elektronisk isenkram, er tilsyneladende nået ud til mange danskere. Dertil kommer den globale nød, hvor alt for mange børn dør af banale lidelser, og hvor et jordskælv i Haiti og oversvømmelser i Pakistan i år har sat begrebet naturkatastrofer i relief. Der er mange mennesker, der har brug for hjælp.

Selv i krisetider viser det sig, at mange mennesker fortsat føler sig moralsk forpligtet til at kigge ud over egen næsetip og er bevidste om, hvilket ufortjent privilegium det er at bo i et rigt og velorganiseret samfund som det danske. Vi skal være taknemmelige, og det er glædeligt, at mange har blik for, at der med velgørenhed kan gives penge til mennesker, hvor det at give en gave giver mening - og gør en forskel.

Det er sandt, som udviklingsminister Søren Pind (V) sagde i et interview for nylig, at børnene dør overalt. Men Danmark har meget at byde på, og vi kan gøre en forskel. Som land i form af u-landsbistand og hver og en af os ved at give et bidrag til de velgørende organisationer, som støtter de mennesker i vort samfund - hjemme som ude - for hvem julen ikke er en fest, men derimod en tydelig påmindelse om fattigdom og nød.

kdh