Region Putin

RUSLANDS PRÆSIDENT, Vladimir Putin, kunne i går glæde sig over endnu et resultat af, at Ruslands præsident nu under ham for første gang har et sikkert flertal i parlamentets underhus bag sine hensigter. Dumaen vedtog Putins to nye love, der svækker de 89 russiske lokalregeringers magt og øger præsidentens - med et så stort flertal, at overhusets modstand mod lovene nu er uden betydning. Styrkelse af statsmagterne i øst er på mange leder nødvendige i de kommende år. I de første år efter kommunismens sammenbrud var der udbredt tro - både i vest og øst - på, at den økonomiske liberalisering ville frigøre såvel økonomiske som menneskelige kræfter, der kunne sende landene i øst på sikker kurs mod velstand og velfærd. Men tabernes sum har været og er, blandt andet i Rusland, stadig voksende. Udsultede og sammenbrudte sociale systemer og sundhedssystemer er magtesløse. Det er nødvendigt at styrke statsmagterne i disse lande, hvis denne udvikling skal standses. I Rusland er statens magt blevet begrænset af endnu en faktor: det udbredte selvstyre, tidligere præsident Boris Jeltsin gav regionerne og republikkerne i den russiske føderation, da det for ham gjaldt om at få de regionale ledere på sin side i forbindelse med sin magtovertagelse. Nogle regionale ledere har etableret noget, der ligner stater i staten. Og nogle regioner råder over uhyre naturrigdomme, som staten gerne vil have hånd i hanke med. For de af Rusland så hedt ønskede udenlandske investorer har de meget forskellige forhold fra region til region - somme tider fra by til by - bl.a. skattemæssigt, gjort vilkårene uigennemsigtige. Der er argumenter for i hvert fald noget af Putins centralisering. Men der er grund til betænkelighed over graden af den. I overensstemmelse med demokratiske spilleregler kan man f.eks. næppe sige, det er, at præsidenten nu kan gå ind og sætte folkevalgte guvernører fra deres embeder. Hos vores nærmeste føderale nabo, Tyskland, er det en utænkelig tanke - afsættelse af en delstats leder er en sag for delstatens parlament. Er der uenighed om, hvem der har beføjelserne på et område, mægler et paritetisk nævn mellem overhus og underhus. I Tyskland er delstaternes ledere fødte medlemmer af overhuset - en ret, Putin nu har frataget de russiske regioners ledere. Styningen af regionernes magt samler yderligere magt hos Putin - hans hovedbestræbelse siden tiltrædelsen ved årsskiftet. Om al den magt vil blive brugt til at lede et styrket Rusland bedre ind i fremtiden, som han har lovet, henstår stadig.ls